Hög orderingång och förbättrat rörelseresultat

April – juni 2018

 •  Nettoomsättning 13 453 Mkr (12 791)
 •  Rörelseresultat 677 Mkr (631)
 •  Rörelsemarginal 5,0 procent (4,9)
 •  Resultat före skatt 673 Mkr (617)
 •  Resultat per aktie 1,94 kr (1,78)
 •  Orderingång 16 257 Mkr (12 880)
 •  Kassaflöde före finansiering -704 Mkr (-1 105)

Januari – juni 2018

 •  Nettoomsättning 24 943 Mkr (23 896)
 •  Rörelseresultat 967 Mkr (951)
 •  Rörelsemarginal 3,9 procent (4,0)
 •  Resultat före skatt 929 Mkr (928)
 •  Resultat per aktie 2,68 kr (2,72)
 •  Orderingång 29 163 Mkr (25 309)
 •  Orderstock 47 453 Mkr (39 470)
 •  Kassaflöde före finansiering -1 094 Mkr (683)
 •  Nettoskuld 3 592 Mkr (2 707)
 •  Soliditet 29,2 procent (29,3)

- Vårt utgångsläge är positivt med en välfylld orderstock, en bra projektmix, en väldimensionerad byggrättsportfölj samt en stark finansiell ställning. Marknadssituationen är fortsatt positiv med en stabil efterfrågan på totalmarknaderna i Sverige, Norge och Finland. Vår bredd i verksamheten gör också att vi kan möta nedgångar inom vissa produktområden med uppgångar inom andra, säger Jesper Göransson VD i Peab.

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2018 kl.08.00 CET.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef 0431 89338

Charlotte Hagö, kommunikationschef 0725 334545

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på 50 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Taggar:

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 53 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera