Karl-Axel Granlund ny styrelseledamot i Peab

Förslag till utökning av Peabs styrelse Peabs styrelse föreslås bli utökad med ytterligare en ledamot, till sex ledamöter, vid ordinarie bolagsstämma den 10 maj. Ägare representerande mer än 70 procent av rösterna i Peab föreslår nyval av Karl-Axel Granlund. Karl-Axel Granlund har via bolag under senare tid ökat sitt aktieinnehav i Peab till cirka 1.900.000 aktier, vilket motsvarar 2,6 procent av ägandet. Under 1990-talet byggde Granlund upp en företagsgrupp med bland annat flygleasingföretaget Indigo, vilket efter introduktion på Nasdaqbörsen avyttrats till irländska intressen. I Granlunds företagsgrupp ingår även fastigheter med ett bokfört värde på 400 Mkr, majoritetsägande i det av Euroc/Scancem förvärvade Elram, med mera. För ytterligare information kontakta: Mats Paulsson, VD Peab 0431-89 000 Gösta Sjöström, informationschef Peab 070-555 00 58 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT01060/bit0002.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar