Peab avvecklar verksamheten i Polen

Peab avvecklar verksamheten i Polen Peab har beslutat att successivt avveckla all sin verksamhet i Polen, vilken idag omfattar byggproduktion och exploatering. Verksamheten har ca 50 anställda och har de senaste åren omsatt ca 80 mkr årligen med ett marginellt resultat. Peabs övergripande strategi är att prioritera tillväxt inom de delar av koncernen där förädlingsvärdet är högst. Detta skall ske dels med låg risk och dels med lönsamhet enligt Peabs finansiella mål och dessa förutsättningar bedöms framöver inte föreligga för verksamheten i Polen. Produktionsresurserna kommer att avvecklas i takt med att nu pågående projekt färdigställs. Bolagets övriga tillgångar har ett bokfört värde på totalt 35 mkr och består främst av fem exploaterings- och utvecklingsprojekt. Dessa kommer successivt att avvecklas för att nå bästa möjliga ekonomiska utfall. Peabs åtaganden i pågående och avslutade projekt kommer att fullföljas. Den totala avvecklingskostnaden bedöms uppgå till ca 20 mkr, vilket kommer att belasta resultatet för tredje kvartalet 2001. -Vi har under en tid stått inför ett vägval avseende vår polska verksamhet. Vi bedömer att en fortsatt expansion är förknippad med allt för stora risker. Att behålla verksamheten på nuvarande nivå tillför inte några mervärden för den övriga koncernen, varför vi väljer att avveckla den, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar. Vi väljer att fokusera på övriga marknader, där vi bedömer utsikterna som goda att bedriva en bygg- och anläggningsverksamhet med hög lönsamhet och låg risk. För ytterligare information kontakta: Mats Paulsson, VD Peab 0431-89 000 Gösta Sjöström, informationschef Peab 070-555 00 58 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00590/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00590/bit0001.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar