Peab avyttrar innehavet i nya Bravida

Peab avyttrar innehavet i nya Bravida Peab har träffat avtal om att överlåta sin ägarandel om 15 procent i Investeringssällskapet 1999 AB. Köpeskillingen uppgår till 130 Mkr och ger en reavinst på 30 Mkr till Peab. Investeringssällskapet 1999 äger 100 procent av installationsföretaget BPA. Bolagets delägare kommer att äga 48 procent i det nya Bravida, som skapas genom sammanslagningen med norska Telenors dotterbolag med samma namn. Överlåtelseavtalet förutsätter att sammanslagningen mellan Investeringssällskapet och Bravida genomförs. Affären skall göras den 30 september år 2000 eller vid det senare datum när sammanslagningen genomförs. - Peabs ambition har varit att skapa förutsättningar för BPA att på ett konstruktivt sätt delta i omstruktureringen av den skandinaviska installationsmarknaden. Efter samgåendet med Bravida har vi fullföljt denna ambition. Avyttringen skall också ses som ytterligare ett steg i vårt renodlingsarbete, säger Peabs VD Mats Paulsson. Peab har i ett tidigare skede även bidragit till Investeringssällskapets finansiering genom att bistå med ett lån om 200 Mkr. Avsikten är att även denna finansiering så fort som möjligt skall avvecklas. För ytterligare information kontakta: Mats Paulsson, VD Peab 0431-89 000 Mats Leifland, vice VD Peab 0431 - 89 000 Gösta Sjöström, informationschef Peab 070-555 00 58 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/19/20000619BIT00460/bit0002.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 53 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar