Peab bygger infrastrukturen inom GSM-R-nätet i Norge

Peab bygger infrastrukturen inom GSM-R-nätet i Norge Peabs helägda dotterföretag Netel har fått uppdraget att genomföra utbyggnaden av infrastrukturen inom GSM-R-nätet i Norge. Beställare är Jernbaneverket (motsvarande Banverket i Sverige) och kontraktssumman uppgår till 650-700 miljoner norska kronor. GSM-R är ett för Europa gemensamt tågradiosystem som samordnar säkerhetsfrågorna och förenklar trafikövervakningen av det europeiska järnvägsnätet. I Netels uppdrag ingår uppförandet av ca 800 basstationer runt om i Norge, samt montering av utrustning som säkerställer signaltäckningen i ca 300 tunnlar. Kontraktet omfattar således den fysiska infrastrukturen i projektet med undantag av själva GSM-R-systemet, vari funktionsansvaret ligger. Inom kort skall det avgöras vem som tilldelas denna funktionsrelaterade entreprenad. Netels arbete påbörjas under hösten 2003 och produktionstiden är beräknad till 3-5 år, beroende på tillståndsgivningen. - Detta är ett viktigt uppdrag för Netel. Nu befäster vi vår position som en av de ledande aktörerna inom infrastrukturell telekomutbyggnad i Norden, säger Netels VD Erik Salling. För ytterligare information kontakta: Erik Salling, VD Netel 0733-37 50 00 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20030715BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/16/20030715BIT00360/wkr0002.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar