Peab bygger lager för kärnbränsle vid Oskarshamnsverket

Peab bygger lager för kärnbränsle vid Oskarshamnsverket Peab har fått uppdraget att bygga ett mellanlager för använt kärnbränsle vid Oskarshamnsverket. Anläggningen i Oskarshamn, som är belägen på Simpevarpshalvön, förvarar använt bränsle och härdkomponenter från de svenska kärnkraftsverken. Peabs uppdrag är att utföra inklädnad av bergrummet samt att anlägga bassänger, en transportkanal och en transporttunnel. -Peab satsar på att växa inom kvalificerade områden. Det är därför extra glädjande att vi nu tagit vårt första uppdrag från kärnkraftsindustrin, där kraven är mycket höga, säger Mats Paulsson, VD Peab AB. Entreprenadsumman uppgår till 180 mkr och beställare är SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB. Arbetet påbörjas i oktober år 2000 och beräknas vara klart i december 2002. För ytterligare information kontakta: Bernth Strandberg, arbetschef Peab 070-517 55 71 Gösta Sjöström, informationschef Peab 070-555 00 58 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00630/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00630/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar