Peab bygger rättspsykiatrisk vårdanläggning i Vänersborg

Peab har fått uppdraget att bygga en rättspsykiatrisk vårdanläggning i Vänersborg. Beställare är Västfastigheter och kontraktssumman uppgår till cirka 500 Mkr.

Anläggningen kommer att bestå av åtta huskroppar bestående av sex vårdavdelningar, en byggnad för aktiviteter, bedömning och arbetsträning, samt en byggnad för entréfunktioner, kontor och administration. Samtliga enheter är placerade i en cirkel, där byggnaderna utgör ett skalskydd mot allmänheten och samhället.

Uppdraget är en partneringentreprenad som skall ha sin byggstart i augusti 2008 och som beräknas vara helt färdigställd under hösten 2011.


För ytterligare information kontakta:
Weine Hägg, arbetschef Peab 0733 37 33 12
Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se


Informationen är sådan som Peab AB skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni 2008
kl 09.00.

Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på www.peab.se

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 16 000 anställda och en omsättning på cirka 55 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar