Peab bygger ut E6an och Västkustbanan

Report this content

Peab bygger ut E6an och Västkustbanan Peab har fått uppdraget att bygga en motorvägsetapp på E6an norr om Uddevalla. Arbetet består av 2,5 km ny motorväg, en trafikplats, fem broar med mera. Kontraktssumman uppgår till ca 100 mkr och beställare är Vägverket. Peab har även fått uppdraget att bygga ut Västkustbanan vid Ölmevalla söder om Kungsbacka. I arbetet igår fyra km järnväg, fem broar, stabiliseringsarbeten med mera. Kontraktssumman uppgår till 75 mkr och beställare är Banverket. De båda uppdragen kommer att påbörjas under innevarande månad och beräknas vara klara under hösten 2004. För mer information, kontakta: Thomas Larsson, avdelningschef Peab 0733-37 36 17 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/10/20021010BIT00610/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar