Peab förvärvar PNB Asfalt

Report this content

Peab förvärvar PNB Asfalt Peab förvärvar samtliga aktier i PNB Asfalt, ett dotterföretag till PNB Entreprenad AB. PNB Asfalt omsätter cirka 225 mkr och har 100 anställda. PNB Asfalt är i huvudsak verksamt i södra Sverige, innehar ett flertal löpande underhållskontrakt, en modern maskinpark samt två asfaltverk. Nuvarande företagsledning kommer att driva verksamheten vidare. - PNB Asfalt kompletterar vår verksamhet mycket väl geografiskt. Förvärvet medför också att vi förstärker vår position inom såväl produktion som utläggning av asfalt, säger Peabs vice VD Mats O Paulsson i en kommentar. Peabs asfaltverksamhet kommer efter förvärvet att omsätta 1,2 mdr. Affären innebär att Peabs balansomslutning ökar med cirka 100 mkr. Affären förutsätter Konkurrensverkets godkännande varefter tillträde sker. För mer information, kontakta: Mats O Paulsson, vice VD Peab 0733-37 10 05 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/15/20021015BIT00040/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar