Peab genomför fastighetsbyte

Peab genomför fastighetsbyte Peab har tecknat en överenskommelse med Wihlborgs om dels köp och dels försäljning av fastigheter. Totalt förvärvar Peab fyra fastigheter för 106 mkr. Fastigheterna är belägna i Stockholms- och Öresundsområdet och består till en del av driftsfastigheter där Peab redan idag står som hyresgäst. Resterande fastigheter avser bostads-fastigheter och mark avsedd för bostadsproduktion. Samtidigt avyttrar Peab åtta fastigheter till Wihlborgs för totalt cirka 54 mkr. De avyttrade fastigheterna avser primärt mark avsedd för produktion av kommersiella ytor. Peabs strategi att bedriva byggproduktion i nära samarbete med slutkunden ställer stora krav på tillgång till projekt- och exploateringsfastigheter som passar Peabs kunders behov. Fastighetsbytet ger inga resultateffekter för Peab men skapar goda förutsättningar för framtida lönsam byggproduktion i enlighet med fastställd strategi. För ytterligare information kontakta: Mats Leifland, vice vd Peab 0431-89 000 Gösta Sjöström, informationschef Peab 070-555 00 58 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med ca 18 miljarder i omsättning och 10 000 anställda. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Aktien är noterad vid Stockholmbörsen. Koncernkontoret ligger i Förslöv i Skåne. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00800/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00800/bit0001.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar