Peab har avyttrat aktieinnehavet i Investeringssällskapet

Peab har avyttrat aktieinnehavet i Investeringssällskapet Peab träffade i juni 2000 avtal om att överlåta sin ägarandel om 15 procent i Investeringssällskapet 1999 AB. Överlåtelsen förutsatte en sammanslagning mellan Investeringssällskapet och norskägda Bravida. Detta samgående har nu genomförts och i samband härmed har Peab avyttrat samtliga aktier i Investeringssällskapet. Köpeskillingen uppgår till 130 Mkr, vilket ger en reavinst på 30 Mkr till Peab. Denna kommer att intäktföras under det 4:e kvartalet 2000. Peab har i ett tidigare skede även bidragit till Investeringssällskapets finansiering genom att bistå med ett lån om 200 Mkr. Avsikten är att även denna finansiering så fort som möjligt skall avvecklas. För ytterligare information kontakta: Mats Leifland, vice VD Peab 0431-89 000 Gösta Sjöström, informationschef Peab 070-555 00 58 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00740/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar