Peabs bokslutskommuniké 2002

Peabs bokslutskommuniké 2002 Bifogat översändes Peabs bokslutskommuniké jan-dec 2002. Orderingången ökade med 14 procent till 19 121 mkr (16 747) Rörelseresultatet uppgick till 636 mkr (655), varav Bygg och anläggning Sverige ökade till 627 mkr (417) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 552 mkr (577). Fortsatt starkt kassaflöde före finansiering om 808 mkr (633) Soliditeten ökade till 28,2 procent (24,8) Styrelsen föreslår en höjd utdelning till 2,20 (2,10) kr per aktie Styrelsen föreslår därutöver en extra utdelning i form av aktierna i Brinova Fastigheter, vilket motsvarar ca 5,60 kr per aktie - Peab har under året fortsatt att utvecklas på ett positivt sätt. Vår goda orderingång ger oss en fortsatt stabil position på den svenska byggmarknaden. Dessutom utvecklas både soliditet och kassaflöde på ett gynnsamt sätt. En utdelning av fastigheterna är det sista stora steget i Peabs strategi att bli ett renodlat bygg och anläggnings-företag. Utdelningen skapar bättre förutsättningar såväl för en vidareutveckling av fastighetsbeståndet som för Peabs ägare att ta del av framtida värdeskapande, säger Peabs VD Mats Paulsson i en kommentar. För ytterligare information kontakta: Mats Paulsson, VD Peab 0431-89 000 Mats Leifland, vice VD Peab 0733-37 10 06 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030212BIT01400/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar