Peabs kommentar till stämningansökan i asfaltmålet

Peabs kommentar till stämningsansökan i asfaltmålet Efter en inledande analys av Konkurrensverkets stämningsansökan står Peab fast vid att medverkan i asfaltkarteller inte kan uteslutas. Peabs ståndpunkt är att medverkan i karteller skall förebyggas, motverkas och beivras. Peab kommer i tvistemålet att presentera sin bild av sakförhållandena samt de juridiska grunderna för sin talan. Konkurrensverket yrkar i stämningsansökan att de stämda bolagen tillsammans skall betala en konkurrensskadeavgift överstigande 1,6 miljarder kronor. Den avgift Konkurrensverket yrkar att Peab skall erlägga uppgår till sammanlagt 227 mkr. Stockholms tingsrätt kommer som första instans att pröva frågan om medverkan i asfaltkarteller samt storleken på eventuell konkurrensskadeavgift. Instämda företag har tid till den 19 juni 2003 att inkomma med yttranden till rätten, varefter muntlig förberedelse tar vid. Tingsrätten har preliminärt planlagt att huvudförhandlingen påbörjas under hösten 2004. Peab kommer från och med första kvartalet 2003, i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 16, att redovisa hela beloppet om 227 mkr som Ansvarsförbindelse. En eventuell avsättning som påverkar resultatet kommer att göras om och när en tillförlitlig uppskattning av storleken på Peabs åtagande kan göras. För närvarande beräknas detta tidigast kunna ske när tingsrätten avkunnat sin dom. För ytterligare information kontakta: Mats Leifland, vice VD Peab 0733-37 10 06 Gösta Sjöström, informationschef Peab 0733-37 10 10 Tidigare utsända pressmeddelanden från Peab finns på peab.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT01170/wkr0002.pdf

Om oss

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 14 000 anställda och en omsättning på cirka 54 miljarder kronor. Koncernen har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar