PEN tecknar distributörsavtal med Cereson

PEN Concept Group AB (PEN) har tecknat ett distributörsavtal med Shanghai Huayi Digital Technology Co., Ltd., en del av Cereson, angående distribution av automatiska shoppingsystem. Cereson är en global aktör som erbjuder sitt automatiska shoppingsystem ’Roboshop’ i ett flertal länder. Gruppen har en bred bas av installerade system på olika platser världen över.

Johan Burtus, VD för PEN Concept Group AB, förklarar:
“Vi har redan påbörjat resan att hjälpa våra kunder att automatisera och digitalisera sina butikskoncept. Ceresons platform ’Roboshop’ passar väl in i PEN’s strategi för handel- och butiksnäringen.”

För frågor om affären, vänligen kontakta:
Johan Burtus, VD, PEN Concept Group AB
E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28/12-2017.

Kort om PEN Concept Group
PEN Concept Group är en komplett leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten bedrivs i de båda svenska dotterbolagen PEN Interiör AB i Jönköping, PEN Shop Concept AB i Lerum och GOODS Sweden AB i Växjö. Dessutom sker tillverkning av lagerhyllor och affärsinredningar i det kinesiska dotterbolaget Oboya Shop Concept Qingdao Ltd.

Om oss

PEN Concept Group AB, ’PEN’, är en komplett leverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar som tillverkas utifrån kundens behov. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i Jönköping, PEN Shop Concept AB i Lerum samt Goods Sweden AB i Växjö. Dessutom sker tillverkning av lagerhyllor och affärsinredningar i det kinesiska dotterbolaget Oboya Shop Concept Qingdao Ltd. www.pen.se

Prenumerera

Dokument & länkar