Styrelseledamot avgår på egen begäran

PEN Concept Group AB (”PEN”) meddelar idag, den 14 augusti 2018, att styrelseledamot Krister Magnusson avgår ur styrelsen på egen begäran. Bolaget kommer tillsätta styrelsesuppleant Theresa Eriksson som ny ordinarie styrelseledamot. 

Styrelseledamot Krister Magnusson har meddelat styrelsens ordförande att han önskar utträda ur styrelsen p.g.a. personliga skäl. PENs styrelse består därmed av Robert Wu, styrelseordförande och tillika majoritetsägare, Mikael Palm Andersson, Zhang Jinli, Hu Bo, Karl Malmström samt Theresa Eriksson.

Krister Magnusson, avgående styrelseledamot, kommenterar ”Jag har varit med PEN Concept Group AB och Oboya Horticulture Industries AB sedan 2010 och tagit de båda bolagen till börsen, vilket varit en rolig resa. Det finns fortfarande utmaningar, men också fantastiska möjligheter för båda koncernerna. Jag väljer nu att avträda ur styrelsen ur båda styrelserna av privata skäl och önskar PEN och Oboya all lycka”, säger avgående styrelseledamot, Krister Magnusson. Robert Wu, styrelsens ordförande, kommenterar ”Jag förstår till fullo Kristers beslut och tackar för Kristers stora engagemang under denna tid”. 

För frågor om pressmeddelandet, vänligen kontakta:
Johan Burtus, Koncernchef och VD, PEN Concept Group AB

E-post: johan.burtus@pen.se
Telefon: 0738-000 460

Denna information är insiderinformation som PEN Concept Group AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14/8-2018.

PEN Concept Group i korthet
PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB i, PEN Shop Concept AB samt Goods Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget Qingdao Oboya Shop Concept Co., Ltd.

Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.

Om oss

PEN Concept Group AB, är en fullserviceleverantör av inredningar för butiker, mässmontrar, event, restauranger och showrooms. Gruppen är uppbyggd med alla resurser för att kunna erbjuda kunderna inredningar såväl från ett standardprogram som tillverkas i stora volymer till speciallösningar. Verksamheten bedrivs i de svenska dotterbolagen Pen Interiör AB, PEN Shop Concept AB samt GOODS Sweden AB. Dessutom sker tillverkning och distribution av butiksinredningsprodukter i det kinesiska dotterbolaget PEN Nordic Concept (Qingdao) Co., Ltd. Varumärket PEN representerar gediget kunnande och lång erfarenhet av design, konstruktion, produktion och installation av lösningar för mässmontrar, restauranger och butiker. Detta kompletteras med GOODS där vi levererar en komplett produktflora för restauranger, såsom köksmaskiner, möbler och utensilier.www.pen.se www.goods.se

Prenumerera