Hur klaras äldrevården?

Report this content

Hur klaras äldrevården? * Arbeta längre * Öka konkurrensen inom äldrevården * Inför maxtaxa * Billigare hushållstjänster Detta är några av slutsatserna i skriften " Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? " Författare är förre folkpartiledaren Bengt Westerberg som på uppdrag av Pensionsforum har analyserat den framtida äldrevårdens utveckling och resursbehov. Känt är att befolkningen kommer att åldras kraftigt efter omkring år 2010.Vad händer då när de stora 40-talskullarna blir gamla och antalet yrkesverksamma minskar? Hur ska äldrevården klaras? Hur allvarliga är problemen? Och hur kan de mötas? Dessa frågeställningar har Bengt Westerberg försökt att finna svar på. Några slutgiltiga sådana har han inte. Men hans preliminära slutsatser är bl a: * Samhällsekonomin och sysselsättningen är avgörande för morgondagens äldre. Trenden att fler och fler lämnar arbetslivet i förtid måste stoppas. * Att - som det diskuteras - korta arbetstiden ned till 30 timmar skulle slå hårt mot välfärden och äldrevården. * Äldre måste få möjlighet att köpa privata servicetjänster. Skattesubventionera hushållsnära tjänster. * Öka konkurrensen inom äldrevården. De äldre och deras anhöriga måste få ökade möjligheter att själva välja boende. * Inför maxtaxa inom äldreomsorgen för att bl a stimulera privat pensionssparande. Risken i dag är att eget sparande försvinner i höga avgifter Skriften " Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?" kan beställas genom info@pensionsforum.nu Pensionsforum är en nybildad ideell förening som bland annat har till uppgift att följa det nya pensionssystemets konsekvenser för individer och samhälle, hur det svenska pensionssystemet förhåller sig till andra länders system, hur arbetsmarknaden kan förbättras för äldre samt hur den framtida äldrevården skall finansieras och organiseras. Styrelsen består av Kjell-Olof Feldt ordf., Tommy Möller, statsvetare, docent, Magnus Henrekson, nationalekonom, docent, Joakim Palme, sociolog, docent, Gullan Lindblad, fd riksdagsledamot. Verkställande direktör är Ann Lindgren. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT00110/bit0002.pdf

Dokument & länkar