Var femte kvinna orkar inte fortsätta arbeta

Var femte kvinna orkar inte fortsätta arbeta Stressen i arbetet gör det svårt för allt fler - såväl män som kvinnor- att klara av att forsätta i sina nuvarande arbeten. Det visar en Sifo- undersökning som gjorts på uppdrag av Pensionsforum. Över hälften av de tillfrågade kvinnorna tror inte heller att pensionen kommer att räcka till ett bra liv efter pensionen. De allra flesta svenskar vill sluta arbeta före 65 år men 3 av 4 kvinnor eller 75 procent uppger att pensionen inte kommer att räcka. Undersökningen presenterades vid Pensionsforums konferens på tisdagen med rubriken Varför orkar inte kvinnorna? Syftet med undersökningen och konferensen är att belysa villkoren i arbete och vardagsliv för att ge ytterligare underlag till debatten om hur människor skall orka och vilja fortsätta arbeta fram till pensionsåldern. Undersökningen är gjord bland förvärvsarbetande mellan 25 och 64 år och med över 1 000 telefonintervjuade dvs ett representativt urval av svenska folket. Det är inte bara stressen i arbetslivet utan även kraven hemma och på fritiden som gör att vardagen blir svår att klara. Var tredje kvinna - 32 procent- i åldrarna 30-49 år uppger att de känner sig så stressade att vardagen blir tung. Motsvarande siffra för männen är 25 procent. För att minska stressen har många minskat sin arbetstid eller bytt jobb. För att underlätta det dagliga livet kan en möjlighet vara att köpa hushållstjänster som t ex städning, hämtning på dagis etc. Pensionsforum lät därför fråga hur många som gör detta i dag. Enligt resultaten är det bara 5 procent av den förvärvsarbetade befolkningen som gör det men 40 procent i åldersgruppen 30-49 år i storstäderna skulle vilja göra detta. Även arbetsgivarna uppger att stressen bland deras medarbetare medför problem. 78 procent av de offentliga arbetsgivarna anser detta. Som förklaring säger flertalet att det är en kombination av krav från arbetslivet och privatliv. I arbetslivet är det förändringar, omorganisationer och snabb teknikutveckling. Medarbetarna hinner inte med och har förlorat inflytande över sitt arbete och delaktighet i styrning och ledning av verksamheten. Ett citat: Personaltätheten är mindre. Färre ska göra samma sak plus personalen blir äldre. Det ställs högre krav på att chefer ska klara budgeten. Statsrådet Mona Sahlin framhöll vid konferensen att arbetslivet måste utformas så att alla har möjlighet att vara kvar längre i arbetet än i dag. Och då krävs gemensamma kraftansträngningar, inte bara i Sverige, utan inom hela EU. Resultat från andra undersökningar som presenterades vid konferensen av bl a docent Eva Vingård vid Karolinska Institutet visar att inom vården uppger 15 procent av läkarna att de inte tror att de orkar arbeta kvar i sitt yrke om två år. Speciellt bland anställda på försäkringskassorna och inom äldrevården är utbrändheten ett allvarligt problem. Var fjärde - 26 procent - anställd på försäkringskassorna löper hög risk för utbrändhet. Inom äldrevården är var tredje - 34 procent - i motsvarande riskzon, enligt fil dr Giorgio Grossi, Institutet för Psykosocial Medicin ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010212BIT01230/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/13/20010212BIT01230/bit0001.pdf

Dokument & länkar