Prognoser, premiepension och grundtrygghet i Almedalen

Pensionsprognoser via cykel, seminarium om hur framtidens fondtorg kommer att se ut och en diskussion om hur en bra grundtrygghet efter pensioneringen går ihop med goda drivkrafter för arbete. Det är några av Pensionsmyndighetens aktiviteter under årets upplaga av Almedalsveckan.

 

Egna arrangemang:

Pensionsprognoser – på cykel och i tält

Liksom tidigare år kan den som befinner sig i Visby under Almedalsveckan få hjälp av Pensionsmyndighetens medarbetare göra en pensionsprognos över sin framtida pension och få svar på sina frågor och funderingar. Kom gärna fram om du ser vår ambulerande prognoscykel som kommer att trafikera Visbys gator. Vi har även ett tält vid St Hansplan dit alla är välkomna. 
Tid: Måndag 2 juli till torsdag 5 juli mellan kl 09.30-16.00.


En bra grundtrygghet efter pensioneringen och goda drivkrafter för arbete – går det ihop?

Det är ett politiskt dilemma att kombinera en god grundtrygghet efter pensioneringen med bra drivkrafter för tjäna in till sin pension via arbete. Här presenterar vi de viktigaste slutsatserna ur Pensionsmyndighetens färska rapport om äldre med låga inkomster som oftast kallas "fattigpensionärer" i den allmänna debatten. Därefter har vi ett samtal om hur det ser ut faktamässigt, vad som är problemen i dagens system för grundskydd och hur god grundtrygghet kan kombineras bra drivkrafter för att tjäna in till sin pension via arbete.
Medverkar vid seminariet gör Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten, Solveig Zander, riksdagsledamot, (C), Fredrik Lundh Sammeli, riksdagsledamot (S), Anna Eriksson, pensionssakkunnig, SPF, Monica Blomberg, förbundsordförande, RPG, Jan Andersson, styrelseledamot, PRO. Moderator är Mikael Nyman, chefredaktör Pensionsnyheterna.
Tid: Tisdag 3 juli 2018 13:15 - 14:00
Plats: Strandvägen, H538
För mer information: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54766


Vad händer med premiepensionens fondtorg? 

Löser steg 1 problemen på fondtorget? Behövs steg 2? Kan politikerna att tänka sig att gå vidare med steg 2, hur ser förutsättningarna ut? Vad kommer att hända med premiepensionen, fondtorget och branschen i de två scenarierna? 
Medverkar vid seminariet gör Erik Fransson, fondtorgschef, Pensionsmyndigheten, Teresa Carvalho, riksdagsledamot, (S) Lars-Arne Staxäng, riksdagsledamot, (M) Fredrik Nordström, vd, Fondbolagens förening. Moderator är Mikael Nyman, chefredaktör Pensionsnyheterna.
Tid: Onsdag 4 juli 2018 15:00 - 15:45
Plats: Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3C
För mer information: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54767

 

Arrangemang där Pensionsmyndigheten medverkar:

Alternativ pensionsfakta - Ett samtal om spridning och kunskap av pensionsinformation

Pär Ahrling, Enhetschef kommunikationsavdelningen, Pensionsmyndigheten, medverkar.
Tid: Måndag 2 juli 2018 09:30 - 10:20 
Plats: Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3C 
Arrangör: Gilla Din Ekonomi
För mer information: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54167

Pensionspengarna på Fondtorget - Hela, rena och fria val

Erik Fransson, fondtorgschef, Pensionsmyndigheten, medverkar.
Tid: Måndag 2 juli kl 13.00-14.00
Plats: Kronstallgränd 4
Arrangör: Fond&Bank, Pensioner&Förmåner 
För mer information: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/54954

Pensionssystem i förändring – hur möter den politiska agendan marknadens aktörer?

Ole Settergren, analyschef Pensionsmyndigheten, medverkar.
Tid: Onsdag 4 juli kl 08.00-09.00 
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Max Matthiessen
För mer information: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53098

För vidare information
Daniel Kinnerup, pressekreterare (vik), 072-210 29 39
Pressjour, kvällar helger: 010-454 30 00

Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen. Varje år betalar vi ut drygt 300 miljarder kronor till 2,2 miljoner pensionärer, genomför drygt 800 000 fondbyten och skickar ut 7,3 miljoner orange kuvert. Vi är omkring 1 100 medarbetare på 8 orter. Vi gör pensioner enklare — för att alla ska kunna leva i nuet

Pressrum med korta pensionsfakta och bildbank: www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press 
Pensionsmyndigheten på Twitter: www.twitter.com/Pensionsmynd
Kontorsväxel: 0771-771 771
Postadress: Pensionsmyndigheten, Box 38190, 100 64  STOCKHOLM
Besöksadress i Stockholm: Hornsgatan 168 (gårdshuset)
Kundservice: 0771-776 776, e-post via webben eller www.facebook.com/fragaompension

Om oss

Pensionsmyndighetens uppdrag är att administrera och betala ut den allmänna pensionen, men också att ge såväl generell som individuell information om pensionen. www.pensionsmyndigheten.se

Prenumerera