Perbio Science och Kinetics bildar joint venture kring ny teknologi för produktion av sterila vätskor

Perbio Science och Kinetics bildar joint venture kring ny teknologi för produktion av sterila vätskor Svenska Perbio Science och amerikanska Kinetics meddelar idag att man bildat ett gemensamt bolag (50/50 joint venture). Det nya bolaget, HyNetics, ska med ny teknologi baserad på engångsbehållare utveckla processystem för att tillgodose bioteknik- och läkemedelsindustrins ökande behov av cellodlingsmedia och andra sterila vätskor. I bolaget HyNetics ska Perbio Sciences division Cell Culture och Kinetics gemensamt utveckla teknologi som ger möjlighet att tillverka och processa sterila vätskor helt i engångssystem. Teknologin ger stora fördelar som att kostnader för rengöring kan minskas och att omställningstiden mellan produktionsserierna förkortas. - Läkemedelsföretagens efterfrågan på media och andra sterila vätskor för produktion av proteinbaserade läkemedel och vaccin ökar stadigt, säger Mats Fischier, VD i Perbio Science. Dagens produktionssystem med permanenta stålkärl medför risk för kontaminering, och ger höga kostnader för rengöring. Vår nya teknologi, där vätskan aldrig kommer i kontakt med en tidigare använd yta, banar väg för en helt ny typ av steril produktion. Genom att introducera engångssystem, erbjuder HyNetics en säker, flexibel och kostnadseffektiv lösning. HyNetics första produkt är ett helt automatiserat produktionssystem baserat på den nya teknologin. Systemet omfattar bland annat en nyutvecklad blandningsteknologi och en 10 000 liters BioProcess Container, den första i världen av denna storlek. Perbio Science investerar kraftigt i den nya teknologin och i februari 2002 ska en ny fabrik med tillverkning helt i engångssystem stå färdig vid Cell Cultures anläggning i Logan, Utah, USA. Fabriken blir den första i världen där den sterila vätskan aldrig möter en permanent yta. Den fullskaliga fabriken kommer att fördubbla bolagets produktionskapacitet, och samtidigt användas som visnings- och demonstrationsanläggning för kunder och samarbetspartners. För ytterligare information, kontakta Mats Fischier, VD Perbio Science AB, tel: 042-26 90 91, 070- 595 18 21. Perbio Science, vars verksamhet främst är inriktad på bioteknologi, bedrivs i divisionerna Bioresearch, Cell Culture och Medical Device. Perbio Sciences kunder är forskningsinstitut och läkemedelsföretag. Koncernen har 1041 anställda, främst i USA där huvuddelen av verksamheten bedrivs, samt i Europa, Kina och Nya Zeeland. Huvudkontoret ligger i Helsingborg. Mer information om Perbio Science finns på www.perbio.com. Perbio Science division Cell Culture är världsledande leverantör av cellodlingsmedia, sera, processvätskor samt engångsbehållare för hantering av sterila vätskor, så kallade BioProcess Containers. Divisionens huvudkontor (HyClone Laboratories Inc.) ligger i Logan, Utah, USA. Kinetics Group Inc. är en global leverantör av processystem för bioteknik-, läkemedels och halvledarindustrin. Företaget, som är privatägt, omsatte 1,3 miljarder USD år 2000. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00220/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00220/bit0001.pdf

Dokument & länkar