Bolagsstämmobeslut om förvärv av Witex flyttas fram

Bolagsstämmobeslut om förvärv av Witex flyttas fram Pergo offentliggjorde den 28 januari 2003 en överenskommelse att förvärva samtliga HW Industries GmbH & Co KG:s aktier i Witex AG genom en riktad nyemission om 20% i Pergo samt kontant betalning om 6 MEUR. Förvärvet är villkorat bland annat av beslut om den riktade nyemissionen vid bolagsstämma i Pergo samt av bankåtaganden avseende finansieringen för Witex och Pergo. Till följd av att finansieringen av den nya koncernen, efter ett samgående mellan Pergo och Witex, inte har kunnat slutligt säkerställas på ett för parterna godtagbart sätt har parterna gemensamt överenskommit att skjuta upp tidpunkten för genomförande av transaktionen. Vidare information kommer att offentliggöras i början av maj 2003, då styrelsen för Pergo även avser att kalla till extra bolagsstämma under förutsättning att godtagbar finansiering då säkerställts. Styrelsen för Pergo har därmed beslutat återkalla förslaget om den riktade nyemissionen samt införandet av ett optionsprogram för ledande befattningshavare som skulle tagits upp vid den ordinarie bolagsstämman 22 april 2003. Trelleborg 2003-04-09 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: Styrelseordförande - Bertil Villard, tel 08-614 3103 CEO - Raimo Issal, tel 0410-36 31 00 CFO - Annette Kumlien, tel 0410-36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/09/20030409BIT00190/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar