Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2003

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2003 (alla siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år) * Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till 9 Mkr (7 Mkr) och resultat före skatt uppgick till 8 Mkr (1 Mkr). * Nettoomsättningen uppgick till 679 Mkr (905 Mkr). Rensat från valutaeffekter minskade omsättningen för delårsperioden med 15% jämfört med motsvarande period föregående år. * Kassaflödet från den löpande verksamheten var under delårsperioden -125 Mkr (79 Mkr). Likvida medel minskat med utnyttjad kredit uppgick till 9 Mkr, att jämföras med en nettolåneskuld om 203 Mkr motsvarande kvartal 2002. * Åtgärdsprogrammet fortgår planenligt. * Förvärvet av Witex har skjutits upp p g a att finansiering för den nya gruppen ej har kunnat slutligen säkerställas. Pergo AB (publ) Corporate Communications För ytterligare information: Raimo Issal, CEO Annette Kumlien, CFO Telefonnummer: +46 410 36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00760/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/22/20030422BIT00760/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar