Förslag till nyval i Pergos styrelse

Förslag till nyval i Pergos styrelse Som tidigare meddelats i kallelsen den 29 juli 2004 till extra bolagsstämma i Pergo AB den 19 augusti 2004, har aktieägaren Explorer Capital Investments, som representerar mer än 10 % av samtliga röster och aktier i Pergo, påkallat nyval till Pergos styrelse. Med anledning härav har det nu inkommit förslag om att förutom nuvarande styrelseledamöter utöka styrelsen med följande personer: Karl Stenström, styrelseordförande i Thomas Concrete Corp., Atlanta, USA och Jan Söderberg, styrelseledamot i Osix AB, Hardford AB och Five Star Destinations, Inc. Förslaget kan komma att kompletteras med ytterligare ett namn innan stämman. Aktieägare representerande ca 33 % av rösterna har förklarat att de står bakom detta förslag. Trelleborg 2004-08-14 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: CEO - Göran Bernhoff, tel 0410-36 31 00 CFO - Staffan Söderqvist, tel 0410-36 31 00 Detta är Pergo Pergo är ett laminatgolvföretag med ledande positioner på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var för helåret 2003 2 799 Mkr (3 194) och antalet anställda uppgick per den 31 december 2003 till 795 (784). Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket Pergo®. För ytterligare information om Pergo, besök vår hemsida www.pergo.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/14/20040814BIT20010/wkr0001.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar