Förslag till styrelse för Pergo AB

Förslag till styrelse för Pergo AB Pergo AB har underrättats om att aktieägare representerande ca 35% av aktierna stöder följande förslag rörande val av styrelse samt arvoden till styrelsen och revisorerna. · Antalet styrelseledamöter föreslås vara 6 st. · Arvodet till styrelsen föreslås utgå med 975.000 kronor, varav 350.000 kronor till styrelseordföranden och 125.000 kronor till var och en av övriga av stämman valda ledamöter. · Följande personer föreslås ingå i styrelsen: Omval av Kurth Augustson, Stefan Johansson, Hans Larsson, Björn Rosengren, Bertil Villard samt Katarina Wendt Englund. Den föreslagna styrelsen avser att välja Bertil Villard till ordförande. Följande styrelsemedlemmar har avböjt omval: Michael Nachemson och Karl Stenström. · Vidare föreslås att revisorerna oförändrat skall erhålla arvode för räkning enligt nedlagd tid. Trelleborg 2003-04-16 Pergo AB Corporate Communications För mer information kontakta: Styrelseordförande Bertil Villard 08-614 3190 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT00210/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar