Likviditetskris i Witex

Likviditetskris i Witex Som tidigare meddelats har Witex haft en försämrad finansiell utveckling under våren. Witex har under dagen meddelat marknaden att de eventuellt kommer att ställa in betalningarna senare under veckan. Witex:s lönsamhet har under våren successivt påverkats negativt vilket i kombination med hög skuldsättning har lett till en likviditetskris för Witex. Pergo äger sedan tidigare 25,1% av aktierna i Witex. Under rådande förhållanden kommer affären med HW Industries om ett förvärv av Witex inte att kunna genomföras. I ett sådant fall kommer Pergos resultat att belastas av nedlaga kostnader för förvärvsarbete om drygt 20 MSEK. En eventuell nedskrivning av det bokförda värdet på Witex-aktierna kommer att påverka Pergos resultat negativt. Det bokförda värdet på aktierna uppgår per den 31/3-2003 till 135 MSEK. Pergos finansiella ställning är god. Som kommunicerades i första kvartalsbokslutet för 2003 uppgick Pergos soliditet per den 31 mars till 69%. Av totalt beviljade kreditramar om ca 990 MSEK uppgick upplåningen till 48 MSEK. Trelleborg 2003-05-26 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: Styrelseordförande - Bertil Villard, tel 08-614 3103 CEO - Raimo Issal, tel 0410-36 31 00 CFO - Annette Kumlien, tel 0410-36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00690/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/26/20030526BIT00690/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar