Nytt datum för Pergos bolagsstämma

Nytt datum för Pergos bolagsstämma Pergos ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 22 april istället för som tidigare kommunicerats den 8 maj. Frågan angående samgåendet mellan Pergo och Witex bör föreläggas aktieägarna så snart som möjligt, varför styrelsen har beslutat att tidigarelägga bolagsstämman. En informationsbroschyr angående samgåendet kommer att distribueras till aktieägarna i början av april. Kallelse till bolagsstämman kommer inom kort att publiceras på sedvanligt sätt. Trelleborg 2003-02-18 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare information, vänligen kontakta CEO - Raimo Issal, tel 0410-36 31 00 CFO - Annette Kumlien, tel 0410-36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/18/20030218BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar