Pergo® välkomnar preliminärt beslut i klick-fog mål i Usa.

PERGO® VÄLKOMNAR PRELIMINÄRT BESLUT I KLICK-FOG MÅL I USA. Pergokoncernen välkomnar ett preliminärt positivt beslut från en domare i ett mål angående en klick-fog i United States International Trade Commission (ITC). Domaren i ITC har i ett preliminärt beslut den 2 november 2001 funnit att en golvprodukt från Pergo med en särskild typ av klick-fog och dess läggningsanvisning inte gör intrång i vissa patent som innehas av Välinge Aluminium AB. Den produkt som är aktuell för Pergo i ITC är ett laminatgolv med en limfri klick-fog licensierad av den belgiska Unilinkoncernen. Ett slutligt beslut från ITC kan väntas senast den 5 februari 2002. Om ITC fastställer det preliminära beslutet så kan Pergo fortsätta att importera och sälja produkten i USA, med befintlig läggningsanvisning. ITC inledde sin undersökning den 29 december 2000 efter ansökan av Alloc Inc, Berry Finance N.V. och Välinge Aluminium AB. Svarande i målet är Pergo Inc., Unilin Décor N.V., BHK of America, Inc., Meister-Leisten Schulte GmbH, Akzenta Paneele + Profile GmbH och Roysol. Trelleborg 2001-11-05 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare information kontakta Michael Boris-Möller, President and CEO, telefon +46 410 36 31 00 Annette Kumlien, Sr Vice President, CFO, telefon +46 410 36 31 00 Lars von Kantzow, Sr Vice President North America, telefon +1 919 773 6000 Pergo är ett laminatgolvföretag med ledande positioner på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var 3 713 Mkr för helåret 2000 och antalet anställda uppgick till 1 083 per den 31 december 2000. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket Pergo®. För ytterligare information om Pergo, besök vår hemsida www.pergo.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/13/20030613BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/13/20030613BIT00220/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar