Pergo fortsätter visa positivt resultat

Report this content

Pergo fortsätter att visa positivt resultat Under dagen har Pergo AB lämnat sin delårsrapport för tredje kvartalet 2002. Följande punkter har lyfts fram ur rapporten: ·Rörelseresultatet för de tre första kvartalen uppgick till 28 Mkr (-188 Mkr) och resultat före skatt uppgick till 23 Mkr (-220 Mkr) ·Nettoomsättningen uppgick till 2 464 Mkr (2 760 Mkr). Rensat från valutaeffekter minskade omsättningen för delårsperioden med 9%. ·Kassaflödet från den löpande verksamheten var under delårsperioden 299 Mkr (-140 Mkr). Nettolåneskulden har minskat till 21 Mkr (608 Mkr). ·Åtgärdsprogrammet fortgår bättre än planerat. Hittills i år uppgår besparingen till drygt 300 Mkr. Målsättningen för åtgärdsprogrammet har ökat från minst 500 Mkr till minst 600 Mkr. ·Det prognosticerade rörelseresultatet för helåret 2002 har höjts från 50 Mkr till minst 50 Mkr och kassaflödet från den löpande verksamheten beräknas bli positivt för 2002. ·Efter periodens utgång har världens största laminatgolvsgruppering - Kaindl, Kronospan och Kronotex - tecknat licensavtal med Pergo som ger dem rätt att tillverka klickfogar med stöd av Pergos teknologi. "Det är glädjande att Pergo fortsätter att utvecklas positivt och uppnår kommunicerade mål för verksamheten. Åtgärdsprogrammet, som är nyckeln till detta, har gått bättre än förväntat. Vi har kommit en bra bit på väg att göra Pergo lönsamt, men har dock mycket kvar att göra innan vi når de finansiella målen", säger Raimo Issal, VD och koncernchef. Trelleborg 2002-10-28 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: Raimo Issal, CEO Annette Kumlien, CFO telefonnummer +46 410 36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/28/20021028BIT00600/wkr0002.pdf

Dokument & länkar