Pergo lämnar ingen prognos för 2003

Pergo lämnar ingen prognos för 2003 Med anledning av en artikel på Privata affärers hemsida daterat 2002-08- 12 dementerar Pergo uppgifterna om vinsttillväxten för 2003. Styrelsen och ledningen står kvar vid den bedömningen för Pergo som lämnades i kvartalsrapporten per den 22 juli 2002 om att uppnå ett rörelseresultat om 50 MSEK för 2002. Vad gäller år 2003 har Pergo inte lämnat någon resultatprognos för detta år. Som tidigare kommunicerats i nyemissionsprospektet beräknas laminatgolvsmarknaden på sikt att växa med 10-20% per år. Tillväxten på marknaden har under den senaste tiden varit låg och beräknas vara så på kort sikt. Åtgärdsprogrammet har, som kommunicerats i den senaste kvartalsrapporten, gått bättre än plan. Målsättningen för resultatförbättringen i åtgärdsprogrammet kommer att höjas från den tidigare kommunicerade nivån om minst 500 Mkr per år över en tvåårsperiod. Trelleborg 2002-08-13 Pergo AB (publ) Corporate Communications För mer information kontakta: Bertil Villard, Styrelseordförande i Pergo AB, +46 8 614 31 03 Raimo Issal, CEO, +46 410 36 31 00 Annette Kumlien, CFO +46 410 36 3100 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar