Pergo omorganiserar och varslar i Trelleborg

Pergo omorganiserar och varslar i Trelleborg Som ett led i Pergos redan kommunicerade åtgärdsprogram ses den nuvarande organisationen över. En omorganisering sker nu i den europeiska organisationen och i ett antal supportenheter. Beträffande den europeiska organisationen har idag ett varsel omfattande 15 tjänstemän i Trelleborg lämnats till Länsarbetsnämnden. Fackliga förhandlingar har inletts. Arbetet med Pergo som varumärke kommer att helt ske genom de regionala marknadsfunktionerna. Detta innebär att koncernens övergripande marknadsfunktion kommer att upphöra. Därav har Joacim von Bodungen, Sr Vice President Marketing, beslutat att lämna sin anställning på Pergo fr o m den 14 december 2001. Distributionen i Europa har setts över och fr om 14 december 2001 stängs distributionslagret som är beläget i Metz, Frankrike. Detta innebär att lagret som finns i Trelleborg, fr o m idag även kommer att hantera distributionen för centraleuropa. Trelleborg 2001-12-14 Pergo AB För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: Raimo Issal, CEO, tel +46 410 36 31 00 Annette Kumlien, CFO, tel +46 410 36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00790/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/14/20011214BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar