Pergo stämmer Faus

Pergo stämmer Faus Pergo, Inc. lämnade igår in en stämningsansökan med begäran om skadestånd och förbud i U.S. District Court i Raleigh, North Carolina, USA, mot Faus Group, Inc. och Industrias Auxiliares Faus S.L. Anspråken gentemot Faus Group, Inc. och Industrias Auxiliares Faus S.L. grundar sig bland annat på upphovsrättsligt intrång, missbruk av företagshemligheter, kontraktsbrott och otillbörlig konkurrens. Pergo gör gällande att Faus Group och Industrias Auxiliares Faus S.L. bland annat otillbörligen har utnyttjat Pergos mönster och brutit mot kontraktuella förpliktelser gentemot Pergo. Trelleborg 2004-08-06 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: CEO - Göran Bernhoff, tel 0410-36 31 00 SVP North America - Anthony Sturrus, tel +1 919 773 6000 CFO - Staffan Söderqvist, tel 0410-36 31 00 Detta är Pergo Pergo är ett laminatgolvföretag med ledande positioner på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var för helåret 2003 2 799 Mkr (3 194) och antalet anställda uppgick per den 31 december 2003 till 795 (784). Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket Pergo®. För ytterligare information om Pergo, besök vår hemsida www.pergo.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/06/20040806BIT20070/wkr0001.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar