Samgående mellan Pergo och Witex

Report this content

Samgående mellan Pergo och Witex Som tidigare har meddelats har Pergo och den största aktieägaren i Witex AG, HW Industries GmbH & Co. KG fört diskussioner om ett samgående mellan Pergo och Witex. Pergo äger idag 25,1% av Witex, medan HW Industries äger övriga aktier. Förhandlingarna är nu avslutade och ett bindande avtal har slutits mellan parterna om att Pergo förvärvar HW Industries samtliga aktier i Witex. Pergo kommer att förvärva samtliga HW Industries aktier i Witex genom en riktad nyemission samt kontant betalning om 6 MEUR. Totalt sett kommer Pergo att emittera 13 392 421 nya aktier till HW Industries som efter samgåendet kommer att äga 20% av aktierna i Pergo och blir dess största ägare. I samband med extra bolagstämman kommer HW Industries att få styrelserepresentation i Pergo. Parterna har bedömt att övertagandet sker i april 2003. Integrationen av Pergo och Witex kommer att skapa en mycket stark global laminatgolvskoncern med ledande marknadspositioner i Europa och USA, samt förstärkt närvaro i Asien. Witex produktionskunnande kombinerat med Pergos styrka i marknadsföring och innovation skapar en plattform för ökad lönsamhet och framtida tillväxt. Efter förvärvet beräknas omsättningen initialt uppgå till ca 5 BSEK på årsbasis för Pergo- koncernen. Samgåendet förväntas leda till ökade intäkter genom bredare produktsortiment, lägre kostnader framförallt i distribution och produktion och skalfördelar i design- och produktutveckling samt inköp. Samgåendet mellan företagen är villkorat bl. a. av bankåtaganden, godkännande från konkurrensmyndigheter och godkännande av apportemissionen på en extra bolagsstämma för Pergo. Separat kallelse till extra bolagstämman kommer inom kort. Mer information kommer att distribueras inför extra bolagsstämman. Trelleborg 2003-01-28 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: Styrelseordförande - Bertil Villard, tel 08-614 3103 Pergo AB - CEO - Raimo Issal, tel 0410 - 36 31 00 Pergo AB - CFO - Annette Kumlien, tel 0410 - 36 31 00 REMOVED GRAPHICS] Witex är ett laminatgolvsföretag baserat i Tyskland. Witex grundades 1978 och förvärvades 1998 av HW Industries. Witex har tillverkningsenheter i Augustdorf, Tyskland där också huvudkontoret ligger,samt i Mentakab, Malaysia. Witex säljer laminatgolv över hela världen och dess enskilt största marknader är Tyskland, Frankrike, England och USA. Sedan 2000 har Witex sålt direktlaminerade laminatgolv till Pergo. Witex hade 2002 en omsättning på ca 1,8 BSEK. Antalet anställda uppgår till ca 600. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar