Skattemässig anskaffningskostnad fastställd för aktier med anledning av Perstorp ABs utdelning av aktier i Pergo AB.

Skattemässig anskaffningskostnad fastställd för aktier med anledning av Perstorp ABs utdelning av aktier i Pergo AB. Vid bolagsstämman i Perstorp AB den 12 juni 2001 beslutades att dela ut bolagets samtliga aktier i Pergo AB (Pergo) till aktieägarna i Perstorp AB Avstämningsdag för erhållande av aktier i Pergo var den 15 juni 2001. Riksskatteverket har i en skrivelse daterad den 6 mars 2001, gjort bedömningen att utdelningen av aktierna i Pergo AB är skattefri i Sverige för den som erhållit aktier. Den ursprungliga anskaffningskostnaden för aktierna i Perstorp skall istället fördelas på aktierna i Perstorp AB och aktierna i Pergo AB. Beträffande denna fördelning har Riksskatteverket i en skrivelse daterad den 5 november 2001 lämnat följande rekommendationer (RSV 2001:29): Av anskaffningskostnaden för aktier i Perstorp AB bör - oavsett aktieslag - 90 procent hänföras till aktier i Perstorp AB och 10 procent till aktier i Pergo AB. Dessa allmänna råd tillämpas fr om 2002 års taxering. Rekommendationerna finns i sin helhet på Riksskatteverkets hemsida, www.rsv.se. Rekommendationerna kan även erhållas från Lokala Skattemyndigheterna. Trelleborg 2001-11-13 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: Annette Kumlien, CFO, telefonnummer 0410-36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/13/20030613BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/13/20030613BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar