Status Pergos förvärv av Witex

Status Pergos förvärv av Witex Pergo offentliggjorde den 28 januari 2003 en överenskommelse att förvärva resterande aktier i Witex AG från HW Industries GmbH & Co KG. I april sköts tidpunkten för genomförandet av transaktionen upp eftersom finansieringen för den nya koncernen inte slutligen kunnat säkerställas på ett för parterna godtagbar sätt. Parterna har gemensamt kommit fram till att det inte är möjligt att säkerställa en godtagbar finansiering för den nya koncernen. Detta mot bakgrund av Witex:s under våren försämrade finansiella utveckling. Pergo äger sedan tidigare 25,1% av aktierna i Witex. Genom sitt innehav kommer Pergo att bevaka sina kommersiella och finansiella intressen. Parterna diskuterar den nu rådande situationen och Pergo kommer senare att lämna ytterligare information. Trelleborg 2003-05-20 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: Styrelseordförande - Bertil Villard, tel 08-614 3103 CEO - Raimo Issal, tel 0410-36 31 00 CFO - Annette Kumlien, tel 0410-36 31 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00740/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00740/wkr0002.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar