Uppgörelse mellan Pergo och Unilin

Uppgörelse mellan Pergo och Unilin Pergo och Unilin har nått en överenskommelse om att lägga ner samtliga olösta tvistemål som relaterar till limfria fogsystem för laminatgolv. Uppgörelsen erkänner båda företagens patenträttigheter för limfria fogar och som en följd av överenskommelsen har parterna enats om att avlägsna nu existerande rättsliga åtgärdern mot varandra i USA. Den talan som Unilin inledde mot Pergo den 22 juni 2004 angående fogen SmartLock, liksom den talan Pergo inledde mot Shaw den 24 juni 2002 angående systemet Uniclic kommer båda att lösas. Unilin anser att denna uppgörelse stärker patentställningen för båda parter och skapar nya möjligheter att ytterligare förstärka patenträttigheterna gentemot icke-licensierade konkurrenter. - Detta är ett mycket positivt steg som nu gör det möjligt för båda företagen att fokusera på affärsutveckling och marknadsaktiviteter istället, kommenterar Pergos VD och koncernchef Göran Bernhoff. Trelleborg 2004-11-09 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: Pergo CFO - Staffan Söderqvist, tel 0410-36 31 00 SVP Technology & IP - Diane Tate, tel 0410-36 31 00 Unilin Managing Director - Frans De Cock, tel +32 56 67 52 30 Detta är Pergo Pergo är ett ledande golvföretag med starka positioner på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var för helåret 2003 2 799 Mkr (3 194) och antalet anställda uppgick per den 31 december 2003 till 795 (784). Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket Pergo®. För ytterligare information om Pergo, besök vår hemsida www.pergo.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/09/20041109BIT20220/wkr0001.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar