Ytterligare förslag till Pergos styrelse

Ytterligare förslag till Pergos styrelse Med hänvisning till pressmeddelande den 14 augusti 2004 angående nomineringar till Pergos styrelse inför den extra bolagsstämman den 19 augusti 2004, har bolagets nomineringskommitté nu, förutom Karl Stenström, styrelseordförande i Thomas Concrete Corp., Atlanta, USA och Jan Söderberg, styrelsemedlem i Osix AB, Hardford AB och Five Star Destinations, Inc., USA även föreslagit Fredrik Gradin, President och CEO i Explorer Group Inc., USA till Pergos styrelse. Förslaget innebär att Pergos styrelse därmed utökas från nuvarande sex ledamöter till nio. Aktieägare representerande ca 60% av rösterna har förklarat att de står bakom detta förslag. Trelleborg 2004-08-16 Pergo AB Corporate Communications För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta: CEO - Göran Bernhoff, tel 0410-36 31 00 CFO - Staffan Söderqvist, tel 0410-36 31 00 Detta är Pergo Pergo är ett laminatgolvföretag med ledande positioner på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning var för helåret 2003 2 799 Mkr (3 194) och antalet anställda uppgick per den 31 december 2003 till 795 (784). Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket Pergo®. För ytterligare information om Pergo, besök vår hemsida www.pergo.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/16/20040816BIT20900/wkr0001.pdf

Om oss

Pergo är ett ledande golvföretag med stark position på marknaden i framför allt Europa och USA. Pergos omsättning är cirka 2,8 miljarder svenska kronor och antalet anställda knappt 800. Pergo utvecklade laminatgolv i slutet av 1970-talet och lanserade det i Europa under 1980-talet. Bolaget inledde försäljning i USA 1994 samt även i mindre omfattning i Asien 1995 och i Latinamerika 1997. Sedan 1989 marknadsförs bolagets produkter under varumärket PERGO®. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens Attract40-lista, Attract 40. Läs mer om Pergo på www.pergo.com

Dokument & länkar