Ny VD i Persea SARL och ny försäljningschef i Persea AB

Ny VD i Persea SARL och ny försäljningschef i Persea AB Douglas Briem, tidigare marknadsdirektör i Perseas franska dotterföretag Persea SARL, har utnämnts till verkställande direktör i Persea SARL. Douglas Briems primära uppgift är att säkerställa målen i den av Perseas styrelse fastställda 3-årsplanen för den franska verksamheten. Den tidigare tillförordnade verkställande direktören Richard Wikström, som tillika är vice verkställande direktör i Persea AB, kommer även fortsättningsvis att vara ett stöd för det franska dotterföretaget. Mattias Forslund har utsetts till ny försäljningschef i Persea AB och kommer närmast från Perseas dotterföretag Persea NetShops där han kvarstår som verkställande direktör. Mattias Forslund ersätter den tidigare försäljningschefen Fredrik Oscarsson som fortsättningsvis kommer att arbeta som säljutvecklare i Persea AB. Douglas Briem har som marknadsdirektör i Persea SARL visat att han besitter de kvalitéer och erfarenheter som är nödvändiga för att som VD utveckla och leda det franska dotterföretaget. Vidare innebär förstärkningen av Mattias Forslund som försäljningschef att vi höjer säljkraften i Persea AB ytterligare och därmed skapar förutsättningar för att erövra nya marknadsandelar, säger Bo T:son Nyström, VD Persea AB. För ytterligare information: Bo T:son Nyström, VD, Persea AB, telefon 08-556 020 87, 070-584 32 05, bo.n@persea.se Peter Ideström, CFO, Persea AB, telefon 08-556 020 94, 070-538 10 71, peter.i@persea.se Pähr Bennett, Investor Relations, Persea AB, telefon 08-556 020 96, 070- 538 10 73, pahr.b@persea.se Om Persea AB Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00790/bit0002.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/26/20010226BIT00790/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Persea utvecklar, marknadsför och säljer varumärkeskoncept riktat mot kvinnor på den europeiska marknaden. Persea har idag bl.a. agenturen för varumärket Goldwell.

Dokument & länkar