Perseas franska dotterbolags expansion når break-even redan under år 2002

Perseas franska dotterbolags expansion når break-even redan under år 2002 Enligt den av styrelsen i september fastställda 3-års strategin är målet, för det franska dotterbolaget, att nå en nettoomsättning år 2003 uppgående till cirka 95 MSEK med ett resultat efter skatt uppgående till cirka 9 MSEK. För det första året i 3-års strategin, 2001, är målet att uppnå en nettoomsättning uppgående till 35 MSEK och ett negativt resultat efter skatt på - 6 MSEK. För det andra året, 2002, är målet att uppnå ett nollresultat på en nettoomsättning uppgående till 65 MSEK. Detta innebär således att expansionen kommer att belasta koncernens resultat med 8 MSEK under de första 18 månaderna (6 MSEK 2001 och 2 MSEK det första halvåret 2002) och bidra med 11 MSEK till koncernens resultat de sista 18 månaderna av 3-års strategin (2 MSEK det sista halvåret 2002 och 9 MSEK 2003). Rekrytering av säljare kommer att ske etappvis under perioden 2001 till 2003. Vid utgången av 2003 är målsättningen att säljkåren ska uppgå till 35 stycken säljare. Utnämningen av Perseas vVD, Richard Wikström, till VD i Persea SARL ska säkerställa implementeringen av 3-års strategin för att nå de fastställda målen, säger Bo T:son Nyström, VD Persea AB För ytterligare information: Bo T:son Nyström, VD, Persea AB, telefon 08-556 020 70, 070-584 32 05, bo.n@persea.se, Richard Wikström, vVD Persea och VD Persea SARL, telefon 08-556 020 70, 070-584 32 06, richard.w@persea.se Peter Ideström, Koncernfinanschef, Persea AB, telefon 08-556 02 070, 070- 538 10 71 peter.i@persea.se Om Persea AB Persea säljer och marknadsför varumärkeskoncept riktade till kvinnor på den europeiska marknaden. I produktportföljen återfinns Goldwell, ett av de största globala varumärkena inom professionell hårvård där Persea är verksam i Sverige och Frankrike. Nettoomsättningen 99/00 uppgick till 100,8 MSEK och vinsten efter finansnetto till 14,7 MSEK. Persea driver också en internetsatsning i dotterbolaget Persea NetShops AB med webblösningar för frisörer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00930/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00930/bit0002.pdf

Dokument & länkar