Perseas optionsprogram

Perseas optionsprogram Det optionsprogram avseende 500 000 teckningsoptioner med löptiden 2001- 05-01 - 2001-05-31 alternativt 2002-05-01 - 2002-05-31 och till en teckningskurs om 16,75 kronor per aktie har ej medfört någon teckning. Detta innebär att det gamla optionsprogrammet ej medför någon utspädning. Den ordinarie bolagsstämman, 18 april 2002, beslutade om ett införande av ett personaloptionsprogram avseende 150 000 optioner som kan utnyttjas under tiden 1 maj 2004 till och med 30 april 2006. Teckningskursen avseende detta program är nu fastställd och uppgår till 15,10 kronor. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna blir utspädningseffekten på aktiekapitalet 2,9%. För ytterligare information: Bo T:son Nyström, VD/Koncernchef, Persea AB, telefon 08-556 020 87, 070-584 32 05, bo.n@persea.se Peter Ideström, vVD/CFO, Persea AB, telefon 08-556 020 94, 070-538 10 71, peter.i@persea.se Pähr Bennett, Investor Relations, Persea AB, telefon 08-556 020 96, 070-538 10 73, pahr.b@persea.se Om Persea AB Persea bedriver försäljning och marknadsföring av högkvalitativa, kosmetiska hårvårdsprodukter för professionellt bruk av frisörer samt vidareförsäljning till slutkonsumenter via frisörer. Persea innehar agenturen för varumärket Goldwell i Sverige och Frankrike. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00480/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/03/20020603BIT00480/wkr0002.pdf

Om oss

Persea utvecklar, marknadsför och säljer varumärkeskoncept riktat mot kvinnor på den europeiska marknaden. Persea har idag bl.a. agenturen för varumärket Goldwell.

Dokument & länkar