Posterpresentation på den internationella kongressen ISICEM

Report this content

PExA AB (”PExA”) meddelar att en poster som beskriver resultat från en djurstudie med analys av olika andningsinställningar för mekanisk andning med hjälp av PExA-tekniken har accepterats för presentation vid ISICEM i Bryssel 20-23 mars 2018. Studien är den första i sitt slag där PExA 2.0 anpassats för användning tillsammans med respirator.  

Vid årets upplaga av ISICEM (The International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine) som genomförs i Bryssel, Belgien, den 20-23 mars 2018 presenteras en poster med resultat från en genomförd studie. Forskare från Thoraxkliniken i Lund tillsammans med Lunds Universitet har i studien påvisat att PExA-tekniken ger information om olika partikelflöden beroende på vilka andningsinställningar och volymer som användes, något som eventuellt skulle kunna vägleda behandlingen för patienter inom intensivvården i framtiden.

Den 38:e ISICEM kongressen samlar tusentals deltagare från den kliniska vardagen och akademin samt industrin. Mötet fokuserar på alla aspekter av intensivvårdens utmaningar för de olika sjukdomspanoraman som drabbar patienter som behandlas inom intensivvården. ISICEM är en av de största kongresserna i världen för intensivvård och akutsjukvård.

Postern kommer presenteras av Ellen Broberg som är narkosläkare på thoraxkliniken i Lund och doktorand i thoraxkirurgen- och docenten Sandra Lindstedt´s forskargrupp.

Titel på postern är: None invasive measurement of particle flow from the small airways using PExA in vivo and during ex vivo lung perfusion in DCD donation.

För ytterligare information om PExA, vänligen kontakta:

Erik Ekbo, VD
Telefon: 0723-92 30 30
E-post: erik@pexa.se

PExA AB (556956-9246) utvecklar och marknadsför ett forskningsinstrument med därtill hörande produkter och tjänster till lungforskare för enkel och icke-invasiv provtagning, i syfte att studera luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Provet kan liknas vid ett ”blodprov för de små luft­vägarna”. Syftet är att underlätta utveck­lingen av tillförlitlig och mer individualiserad diagnos, övervakning och behandling av luftvägssjukdomar. Den ursprung­liga idén och forskningen bakom metoden kommer från enheten för Arbets- och miljömedicin vid Sahlgrenska akademin inom Göteborgs universitet. Den kommersiella verksamheten startade 2010 med stöd av GU Ventures inkubator och bolaget är grundat av uppfinnare, nyckelpersoner, affärsänglar och GU Ventures. Bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget.

Prenumerera

Dokument & länkar