Försäljning av Pfizers aktieinnehav i Active Biotech AB

Försäljning av Pfizers aktieinnehav i Active Biotech AB Pfizer Health AB har sålt samtliga sina 2 714 286 aktier i företaget Active Biotech AB, motsvarande 8 procent av det totala aktiekapitalet, till Nordstjernan AB. Pfizer Health förvärvade sina aktier i Active Biotech genom Pfizers köp av Pharmacia år 2003. Dåvarande Pharmacia & Upjohn AB förvärvade aktierna i Active Biotech 1998. - Det är tillfredsställande att vi i och med försäljningen till Nordstjernan säkrat ett långsiktigt ägande av Active Biotech, säger Zeibrant Lindqvist, styrelseordförande i Pfizer Health AB. Kontaktperson: Gisela Lindstrand, informationsdirektör Pfizer AB, tel 08 5190 6500 eller 0733 68 6500 Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Vi satsar stora resurser på forskning och på samarbeten med olika parter för att bidra till framtidens hälso- och sjukvård. Pfizer har läkemedel inom de flesta terapiområden. I Sverige finns produktion samt omfattande klinisk forskning. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20220/wkr0001.pdf

Om oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Dokument & länkar