Ny teknik bekräftar: Celebra säkrare än ofta använd smärtbehandling

Ny teknik bekräftar: Celebra säkrare än ofta använd smärtbehandling En ny läkemedelsstudie, där en inkapslad videokamera används för att filma mag-tarmkanalen visar att Celebra, Pfizers ledande specifika COX 2- hämmare för behandling av ledvärk, är förknippad med signifikant färre fall (p<0,001) av sårskador i mag-tarmkanalen, jämfört med en ofta använd kombination av äldre, så kallade, NSAID och en magsårsmedicin. Data som erhållits med hjälp av kapselendoskopi där patienten sväljer en liten videokamera som sänder bilder av mage och tarm visade att Celebra (celecoxib 200 mg två gånger dagligen) var förknippad med nio gånger färre fall av sår på slemhinnan i tunntarmen, jämfört med en kombination av naproxen (500 mg två gånger dagligen) och syrapumpshämmaren Losec (omeprazol, 20 mg en gång per dag). Data visade också att behandlingen med Celebra var jämförbar med placebo i fråga om utvecklingen av sår i tunntarmen. Resultaten presenterades igår vid en konferens för specialister på mag-tarm sjukdomar. "Dessa data visar att celecoxib är ännu säkrare för mag-tarmkanalen än vi hittills trott. De understryker att kronisk blodförlust och utveckling av blodbrist i samband med användning av äldre NSAID kan ha ett samband med läkemedelsorsakade sår längs med hela tunntarmen, där syrapumpshämmare som omeprazol inte ger något skydd", sade dr Jay Goldstein, professor i medicin och ställföreträdande chef för klinisk forskning vid Department of Medicine, sektionen för matspjälknings- och leversjukdomar vid University of Illinois, Chicago. "Resultaten breddar också säkerhetsprofilen för celecoxib genom att begreppet säkerhet för mag-tarmkanalen vidgas till att inte bara omfatta magsäcken och tolvfingertarmen", fortsatte dr Goldstein. Dessutom visar studien en viktig aspekt inom gastroenterologin som förut förbisetts. Vid studien kunde man nämligen vid den inledande undersökningen av presumtiva deltagare konstatera att slemhinneskador i tunntarmen, synliga med hjälp av den nya tekniken med inkapslad videokamera, förekom hos en överraskande stor andel (12 %) av deltagare som var till synes friska och inte tidigare noterat några symtom från mag-tarmkanalen. "Detta är viktig ny information om bakgrundsfrekvensen av slemhinneskador i tunntarmen", sade dr Goldstein, som varit huvudansvarig för studien. Undersökningens uppläggning Studien var prospektiv, dubbelblind och placebokontrollerad. Den var utformad för att studera effekten på slemhinnan i tunntarmen vid användning av NSAID-preparat respektive specifika COX-2 hämmare (Celebra). Deltagarna var friska individer mellan 18 och 70 år. Från studien uteslöts personer med aktiv sjukdom i mag-tarm kanalen och personer som genomgått tarmkirurgi. Inte heller personer som använt NSAID mer än tre gånger i veckan under två veckor före studien fick medverka, inte heller personer som fick något annat receptbelagt läkemedel (med undantag för hormonersättning). Deltagarna indelades slumpmässigt i tre studiegrupper och fick antingen Celebra 200 mg två gånger dagligen, naproxen 500 mg två gånger dagligen plus omeprazol 20 mg dagligen, eller placebo, under två veckors behandling. Sammanlagt fullföljde 338 deltagare studien och kunde bedömas. Studien presenterades vid Digestive Disease Week (DDW), världens största konferens för läkare och forskare inom områdena gastroenterologi, hepatologi, endoskopi och gastroenterologisk kirurgi. Kontaktpersoner: Petra Eurenius, Informationsansvarig Pfizer Smärta Tel. 070-268 13 92 Tomas Andersson, Klinisk Farmakolog, Medicinsk Rådgivare, Pfizer Tel. 073-068 15 47 Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/20/20030520BIT00160/wkr0002.pdf

Om oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Dokument & länkar