Pfizer bidrar med läkemedel, pengar och logistikresurser i arbetet med att hjälpa katastrofoffren i södra Asien

Pfizer donerar 10 miljoner dollar till hjälporganisationer och tillhandahåller läkemedel och sjukvårdsprodukter till ett uppskattat värde av 25 miljoner dollar.

Medarbetarna på Pfizer uttrycker sin djupa medkänsla med alla som drabbats av jordbävningen och den tsunami som sköljt in över kusterna i södra Asien och nordöstra Afrika. Pfizer tillkännagav sent i går svensk tid att företaget bidrar med läkemedel, pengar och logistiskresurser till hjälpinsatserna efter katastrofen. Pfizer donerar 10 miljoner dollar till lokala och internationella hjälporganisationer som är verksamma i regionen. Hit hör Röda Korset och Röda Halvmånen, International Rescue Committee, Caritas, CARE, UNICEF och Rädda Barnen, liksom olika lokala hjälporganisationer. Redan inom några timmar efter katastrofen började medarbetare vid Pfizer arbeta tillsammans med lokala myndigheter och hjälporganisationer för att bedöma vilka av bolagets läkemedel som kan komma att behövas. Utifrån dessa bedömningar har Pfizer beslutat att tillhandahålla läkemedel - bland annat antibiotikaläkemedlen Zithromax, Zyvox och Diflucan - till ett värde av ca 25 miljoner dollar. Pfizers nationella organisationer i Asien arbetar med de lokalt ansvariga för sjukvård och hjälpinsatser om det logistiska hjälpbehovet. "Pfizer donerar läkemedel, pengar och logistikresurser både för direkta hjälpinsatser och för långsiktig bekämpning av riskerna för sjukdomar i katastrofens spår", sade Hank McKinnell, Pfizers koncernchef. "Utöver ekonomiska bidrag och läkemedelsdonationer, ställer vi Pfizers medarbetare med medicinsk och teknisk kompetens till förfogande för hjälparbetet i de drabbade områdena." Pfizer Sverige bidrar med läkemedel, antibiotika, smärtstillande och lugnande medel för hemvändande svenskar som är i behov av vård. För mer information kontakta: Marianne Bäärnhielm, Informationschef, tel: 08-695 72 82, mob: 0703-19 50 60 ___________________________________________________________________________ Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Vi satsar stora resurser på forskning och på samarbeten med olika parter för att bidra till framtidens hälso- och sjukvård. Pfizer har läkemedel inom de flesta terapiområden. I Sverige finns produktion samt omfattande klinisk forskning. PR-04-pfi-003

Om oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Dokument & länkar