Pfizer i samarbete med amerikanska hälsovårdsmyndigheterna

SARS-viruset: Pfizer i samarbete med amerikanska hälsovårdsmyndigheterna New York - Pfizer Inc har överlämnat dussintals forskningssubstanser till de amerikanska hälsovårdsmyndigheterna för testning i samband med skydd mot en virusstam som är förknippad med den svåra akuta luftvägssjukdomen SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome). Flera av substanserna har i provrörstest (in vitro) visat sig ha en måttlig effekt mot detta virus. Pfizer fortsätter med arbetet att identifiera fler relevanta substanser i bolagets omfattande substansbibliotek. Substanserna överlämnas till United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) och National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID). Dessa samarbetar vid prövningar av substanser, som inlämnas av läkemedelsbolagen, för att hitta vilka som har effekt mot SARS-viruset in vitro. SARS upptäcktes första gången i november 2002 i södra Kina. Därefter har det fått en snabb spridning och har hittills krävt över 500 dödsoffer runt om i världen. Bland de substanser som Pfizer skickat till USAMRIID återfinns AG-7088, ett potentiellt läkemedel mot så kallat rhinovirus, det virus som orsakar vanlig förkylning. Enligt en artikel som publicerats i det senaste numret av tidskriften Science kan AG-7088 vara en början i sökandet efter ett läkemedel mot SARS, baserat på en analys av molekylmodeller. "Forskningen är lovande, men mycket arbete återstår innan vi vet om AG- 7088, eller någon annan av våra aktiva substanser, kommer att kunna utvecklas till ett fungerande läkemedel", säger Peter B. Corr, Senior Vice President och chef för forskning och teknik vid Pfizer. "Vi fortsätter att ha ett nära samarbete med hälsovårdsmyndigheterna och kommer även i fortsättningen att i största möjliga utsträckning ställa substanser, analyser och vetenskaplig kompetens till deras förfogande." Dr Corr påpekar att "processen från provrörsresultat till läkemedel är lång och komplicerad, och den är ännu längre innan man får fram säkra bevis på att medlet är verksamt och säkert för människor vid klinisk behandling". Pfizer Global Research and Development är världens största privata biomedicinska forskningsorganisation och har ett av världens största kemiska bibliotek, med substanser som testas mot ett antal olika sjukdomar. "Dessa substanser har tagits fram under vår fortlöpande satsning på att identifiera nya molekyler som kan vara av värde för bekämpning av sjukdomar", säger Pfizers koncernchef Hank McKinnell. "Pfizer investerar över 5 miljarder dollar per år i forskning och utveckling. Hela läkemedelsbranschen samarbetar aktivt med hälsovårdsmyndigheterna för att möta SARS-hotet." "Vi har ännu inga slutgiltiga svar, men det är uppenbart att utvecklingen av en effektiv behandling är avhängig ett omfattande samarbete mellan privata och offentliga organisationer. Detta samarbete leds på ett utmärkt sätt i USA av ministern för hälsovårdsfrågor Tommy Thompson." Kontaktpersoner för media: Mariann Caprino +1 212 733 4554 Betsy Raymond +1 860 732 2662 Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT01350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/15/20030515BIT01350/wkr0002.pdf

Om oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Dokument & länkar