Pfizer och Pharmacia går samman och skapar världens största forskningsbaserade läkemedelsbolag

Pfizer och Pharmacia går samman och skapar världens största forskningsbaserade läkemedelsbolag New York den 16 april - Pfizer Inc. och Pharmacia Corporation slog idag samman sina verksamheter och skapade därmed en ny enhet av två av världens mest snabbväxande och innovativa företag. Nya Pfizer är världens största forskningsbaserade läkemedelsföretag. Efter samgåendet förstärks Pfizers globala ledarposition inom läkemedelssektorn. Samtidigt breddas produktbasen och kapaciteten för forskning och utveckling utökas. Utöver sina läkemedel tillför Pharmacia till Pfizers portfölj också ledande receptfria produkter. Den nya sektorn för veterinärläkemedel blir störst i världen. "Vi går idag vidare som ett enda företag och erbjuder fler produkter som hjälper fler patienter än något annat läkemedelsbolag någonsin" säger Pfizers ordförande och VD Hank McKinnell. "Vi uppskattar att närmare 40 miljoner människor varje dag behandlas med något läkemedel från Pfizer. Vårt nya bolag är världsledande när det gäller att upptäcka, utveckla och distribuera innovativa läkemedel och hälsovårdsprodukter som bidrar till förbättrad folkhälsa och tillgodoser medicinska behov." Det sammanslagna bolagets aktier noterades idag för första gången på New York-börsen, med kortnamnet PFE (NYSE:PFE). Räknat på aktievärde är Pfizer nu världens tredje största företag. 14 ledande läkemedel Pfizers portfölj med innovativa läkemedel täcker ett brett sjukdomsspektrum omfattande exempelvis cancer, epilepsi, depression och högt blodtryck samt innehåller 14 läkemedel som är ledande inom sina terapiområden. "Vår portfölj och Pharmacias kompletterar varandra och den gemensamma produktportföljen ger oss oöverträffad terapeutisk täckning. Våra ökade resurser, både inom forskning och inom försäljning och marknadsföring, kommer att göra det möjligt för oss att utöka värdet i denna portfölj, vilket kommer att gynna alla våra intressenter, särskild dem som är verksamma inom vården eller är patienter" säger Karen Katen, Executive Vice President och chef för Pfizers globala läkemedelsverksamhet. "Kompetensen och erfarenheten hos Pfizers konsulenter är en klar konkurrensfördel som främjar bolagets tillväxt och vi kommer att utnyttja denna fördel för att förstärka den ledande position som Pharmacia uppnått inom cancer, invärtesmedicin och ögonområdet. Vår gemensamma säljkår kommer också att kunna främja försäljningen av coxib- portföljen med Bextra, Celebrex och parecoxib (Dynastat) runt om i världen." "I en miljö som präglas av ökat globalt beroende har behovet av en bättre sjukvård i världen aldrig varit större" säger Karen Katen. Över 12 miljoner människor i världen dör exempelvis varje år av hjärtsjukdom och stroke, uppskattningsvis 375 miljoner människor i världen har någon form av ledvärk, glaukom drabbar omkring 66 miljoner människor globalt. "Vår kolesterolsänkare Lipitor är ett perfekt exempel på de utmaningar och de möjligheter vi står inför. Idag drar 28 miljoner patienter nytta av Lipitor. Uppskattningsvis finns 150 miljoner människor världen över med höga kolesterolvärden som inte har fått rätt diagnos eller rätt behandling. Vi har ett ansvar för att nå dessa människor och ställa läkemedel till förfogande för behövande människor i alla samhällen." "Sammantaget är det fråga om att åtgärda medicinska behov som ännu inte tillgodosetts. Patienterna vill ha och behöver information om sjukvård och om de åtgärder och läkemedel som kan hjälpa dem till ett längre och friskare liv. Och det är just detta som Pfizer kan erbjuda" säger Karen Katen. 2002 hade Pfizer 10 läkemedel som vart och ett sålde för mer än 1 miljard dollar, men för att klara medicinska behov som inte tillgodoses måste investeringar också göras i produkter som betjänar mindre grupper med otillräcklig sjukvård. Ett exempel är Vfend, ett nytt läkemedel för sällsynta men allvarliga invasiva svampinfektioner. Pfizer samarbetar också med Serono Inc. för att ta fram ett nytt medel mot multipel skleros, Rebif. Rebif har upptäckts och utvecklats av Serono. Utökad global ledning inom läkemedel, konsumentprodukter och veterinärmedicinska produkter Pfizer kommer att vara ledande i fråga om humanläkemedel på alla större geografiska marknader: USA, Kanada, Europa, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern och Japan. "Vi har förutsättningar för att utöka vår globala ledning på alla fronter. Vi kommer att fortsätta att utbilda och utveckla branschens största säljkår, därigenom kan vi lättare genomföra stora produktlanseringar på viktiga marknader som Japan, där tre stora produkter från Pharmacia - Detrol, Celebrex och Inspra - för närvarande prövas av myndigheterna för registrering. Vi utvecklar nya samarbeten med regeringar, politiker och vårdgivare i Europa för att fästa uppmärksamheten på vikten av en frisk ålderdom och vi söker aktivt produktiva samarbeten med vårdgivare runt om i världen" berättar Karen Katen. Pfizer Consumer Health kommer att tillhöra de allra största globala aktörerna i denna sektor. Portföljen omfattar produkter för munvård, nikotinläkemedel, vård av de övre andningsvägarna (inklusive produkter för lindring av allergier och snuva), medel för ökad hårväxt, bättre matsmältning, ögonvård och hudvård/första hjälpen. Till de välkända varumärkena hör Listerin, Nicorette/Nicotrol, Benadryl, Sudafed och Rogaine/Regaine. Pfizer Animal Health (PAH) är världens ledande utvecklare och marknadsförare av produkter som förebygger och behandlar sjukdomar hos boskap och husdjur. Revolution/Stronghold från PAH är det första och enda läkemedlet för lokalbehandling som skyddar katter och hundar mot loppor och hjärtmask genom en enkel behandling en gång i månaden. Pharmacias Excenel/Naxcel är ett infektionsbekämpande medel vid sjukdom och infektioner i andningsvägarna hos både husdjur och sällskapsdjur. Pfizer FoU utnyttjar ny teknik och fokuserar på produktivitet Pfizers Global Research and Development (PGRD) är världens största privatfinansierade biomedicinska forskningsorganisation. PGRD har över 200 utvecklingsprojekt på gång, som gäller både ett hundratal nya substanser och också mer än hundra olika projekt för att analysera nya indikationer eller administrationssätt för redan registrerade läkemedel. Pfizer räknar med att lämna in 20 nya ansökningar om registrering av nya läkemedel under femårsperioden till och med 2006. För närvarande utvecklar Pfizer nya läkemedel för behandling av ateroskleros, diabetes, osteoporos, bröstcancer, neuropatisk smärta, epilepsi, ångesttillstånd, Parkinsons sjukdom och nikotinabstinens med flera andra områden där det finns medicinska behov som inte är tillgodosedda. Pfizer kommer också att ha över 400 läkemedelskandidater och håller på att bygga upp branschens största bibliotek över kemiska substanser. Denna världsledande forskningsorganisation står beredd att grundlägga Pfizers tillväxt gott och väl in i nästa decennium. "Läkemedelsindustrin befinner sig i en tid med snabba förändringar och nya möjligheter, en era när sekvensbestämningen av det mänskliga genomet i kombination med ny teknologi innebär stora löften om utveckling av nya läkemedel" säger Peter B. Corr, Senior Vice President och forskningschef. "Genom integrationen av Pharmacia kommer vi att bli ännu bättre på att utnyttja vetenskapliga framsteg för att ta fram produkter som både förlänger liv och förbättrar livskvalitet för patienter världen vver. Det är bara en liten bråkdel av alla testade substanser som blir nya läkemedel, och vårt mål är att öka den andelen, genom riktad tillämpning av ny teknologi, både i upptäcktsfasen och i den kliniska utvecklingsfasen, men även genom att fördela våra resurser på ett optimalt sätt." Pfizer använder en rad nya verktyg för att bättre kunna förutsäga hur substanser kommer att uppträda i de tidiga skedena med kliniska studier. Dessa nya verktyg är biomarkörer och avbildningsteknik för människor som låter den kliniska forskaren mycket tidigare avgöra om en läkemedelskandidat har avsedd effekt, innan man går vidare till större och dyrbarare kliniska studier. Finansiell styrka, avsevärda besparingar och ökad flexibilitet i verksamheten "När vi nu snabbt integrerar Pharmacia i verksamheten kommer vi att få möjlighet att utnyttja synergierna i samgåendet, både på intäkts- och utgiftssidan. Vi kan fokusera insatserna av resurser och satsa intensivt på vår kärnverksamhet. Vi kommer att kunna finansiera långsiktig FoU på ett sätt som garanterar att vi håller oss i täten under lång tid framåt" säger David Shedlarz, Executive Vice President och finansdirektör. Pfizer räknar med att kunna göra besparingar på 2,5 miljarder dollar fram till 2005, tack vare samgåendet. Dessutom har Pfizer nyligen sålt tre delar av verksamheten utanför kärnan, Tetra, Adams och Schick, för sammanlagt omkring 5,4 miljarder dollar kontant. "Det är viktigt att konstatera att det sammanslagna bolaget kommer att vara mycket mindre beroende av någon enskild produkt, terapeutisk kategori eller geografisk marknad, vilket ger oss en avsevärd flexibilitet. Vår ekonomiska situation är fortfarande mycket gedigen: vårt starka kassaflöde och välskötta balansräkning har givit Pfizer en trippel-a-bedömning hos både Standard & Poor's och Moody's. Det är bara sju industriföretag i världen som har denna bedömning och Pfizer har haft den i 17 år. Det sammanslagna bolaget har personal, produkter, en utvecklingsportfölj, skalfördelar och en ekonomisk flexibilitet som kan förstärka vår ledande position." Efter tillkännagivandet om det föreslagna samgåendet i juli 2002 har hundratals medarbetare vid Pfizer och Pharmacia arbetat intensivt med att utveckla en stark ny organisation. "Att slå ihop två globala företag med stolta anor är inte helt enkelt och det kommer inte att kunna ske helt smärtfritt. Både personal och anläggningar i de båda företagen kommer att påverkas. Genom hela integrationsperioden kommer vi att sträva efter att kommunicera snabbt, tydligt och öppet till såväl medarbetare som aktieägare. På längre sikt får vi ett ännu bättre utgångsläge för tillväxt, till nytta för alla våra intressenter" säger Shedlarz. Öka patienters tillgång till läkemedel En global utmaning för bättre folkhälsa är att ge fler människor tillgång till läkemedel, särskilt människor med låga inkomster och behövande människor i världens fattiga länder. "Vår strävan är att möta denna utmaning på samma konstruktiva och engagerade sätt som när vi arbetar med att upptäcka och utveckla våra läkemedel" säger McKinnell. "Den enda vägen till framgång bygger på samarbete mellan regeringar, ideella organisationer och andra företag i sökandet efter innovativa lösningar. Detta är en av orsakerna till att vi starkt stödjer läkemedelssubventioner genom Medicare i USA. Det är också därför vi samarbetar med delstaten Florida för att visa att en integrerad sjukvård för de mest behövande ger bättre medicinska resultat och en lägre total kostnad." Under 2002 nådde Pfizer 1,5 miljoner människor i USA med sina program för patienthjälp, och Pfizer donerade över 520 miljoner dollar i form av läkemedel till hjälp för fattiga och oförsäkrade människor runt om i världen. Via sina välgörenhetsprogram donerar Pfizer och Pfizer Foundation varje dag över 2 miljoner dollar i kontanter och läkemedel för att ge behövande människor tillgång till läkemedel, sjukvård och samhällshjälp. Pfizers program för patienthjälp kommer nu att utökas till att omfatta också de läkemedel som har marknadsförts av Pharmacia. Under tiden kommer Pfizer att fortsätta att driva Pharmacias program för patienthjälp utan inskränkningar. Bolaget kommer att skapa tillväxt genom innovativa nya produkter tack vare ökad produktivitet inom FoU-verksamheten och kommer att ha en ledande position på alla de större marknaderna i världen. Pfizer lägger stor vikt vid samarbete med regeringar och vårdgivare samt utvidgade program för att ge behövande patienter tillgång till nya läkemedel. Det nya företaget räknar med att över 1 miljard recept på företagets läkemedel kommer att utfärdas varje år, FoU-investeringarna kommer att vara störst i branschen och donationerna till behövande patienter kommer att överstiga 2 miljoner dollar per dag. Kontaktperson: Anders Larsson Integrationsansvarig 08-519 063 84 0708-50 63 84 Kontaktperson för media: Marianne Bäärnhielm 08-695 72 82 070-319 50 60 Disclosure notice The information contained in this document is as of April 16, 2003. The Company assumes no obligation to update any forward-looking statements contained in this document as a result of new information or future events or developments. This document contains forward-looking information about the Company's financial results and estimates, business prospects and products in research that involve substantial risks and uncertainties. You can identify these statements by the fact that they use words such as "anticipate," "estimate," "expect," "project," "intend," "plan" "believe," and other words and terms of similar meaning in connection with any discussion of future operating or financial performance. Among the factors that could cause actual results to differ materially are the following: the success of research and development activities and the speed with which regulatory authorizations, pricing approvals and product launches may be achieved; competitive developments affecting our current growth products; the ability to successfully market both new and existing products domestically and internationally; difficulties or delays in manufacturing; trade buying patterns; ability to meet generic and branded competition after the loss of patent protection for our products; trends toward managed care and health care cost containment; possible U.S. legislation affecting, among other things, pharmaceutical pricing and reimbursement, including Medicaid and Medicare; legislation or regulations in markets outside the U.S. affecting product pricing, reimbursement or access; contingencies related to actual or alleged environmental contamination; legal defense costs, insurance expense, settlement costs and the risk of an adverse decision related to product liability, patent protection and other lawsuits; the Company's ability to protect its patents and other intellectual property both domestically and internationally; interest rate and foreign currency exchange rate fluctuations; governmental laws and regulations affecting domestic and foreign operations, including tax obligations; changes in generally accepted accounting principles; any changes in business, political and economic conditions due to the threat of future terrorist activity in the U. S. and other parts of the world, and related U. S. military action overseas; growth in costs and expenses; changes in our product mix; and the impact of acquisitions, divestitures, restructurings, product withdrawals and other unusual items, including our ability to integrate and to obtain the anticipated results and synergies from our acquisition of Pharmacia. A further list and description of these risks, uncertainties and other matters can be found in the Company's Annual Report on Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2002, and in its periodic reports on Forms 10-Q and 8-K (if any). Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT01650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT01650/wkr0002.pdf

Om oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Dokument & länkar