Pfizer säljer NM Pharma

Pfizer säljer NM Pharma Pfizer har träffat avtal med företaget Scandinavian Pharmaceuticals-Generics AB, dotterbolag till tyska Merck KGaA, om försäljning av huvuddelen av Pfizers verksamhet med generiska läkemedel i Norden. I Sverige har Pfizer sålt de generiska läkemedlen genom företaget NM Pharma AB. NM Pharma är Sveriges största generikaföretag med ett femtiotal läkemedel. Även i Norge, Danmark och Finland marknadsförs generiska läkemedel av de lokala marknadsbolagen, varvid NM Pharma-namnet används i Norge och Danmark. NM Pharma har funnits som företag sedan 1988. Företaget blev en del av Pfizer i april 2003, i samband med att Pfizer förvärvade Pharmacia. NM Pharma har nio medarbetare i Sverige, samtliga anställda av Pfizer AB. Företaget hade år 2003 försäljningsintäkter på ca 300 MSEK i Sverige. Totalt i Norden uppgick försäljningen år 2003, på den överlåtna affären, till EUR 39,1 miljoner. Kontaktpersoner: Agneta Edberg, VD NM Pharma AB, tel 08-695 7518 eller 0705-557 518 (På semester tom 29 augusti.) Marianne Bäärnhielm, informationschef Pfizer AB, tel 08-695 7282 eller 0703-195 060 Pfizer är ett ledande läkemedelsföretag. Vi arbetar för att ge människor ett längre, friskare och bättre liv genom att tillhandahålla effektiva läkemedel och kunskap kring dessa. Vi vill alltid göra mer för patienten, därför satsar vi också mer än något annat bolag på forskning kring läkemedel. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Tillsammans med vårdens alla parter arbetar Pfizer för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT20050/wkr0001.pdf

Om oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Dokument & länkar