Pfizer undersöker strategiska alternativ för verksamheten inom Pharmacia Diagnostics

Pfizer undersöker strategiska alternativ för verksamheten inom Pharmacia Diagnostics New York den 1 juli 2003 - Pfizer Inc. meddelade idag att olika strategiska alternativ för Pharmacia Diagnostics prövas. Dit hör också alternativet försäljning av verksamheten. Pharmacia Diagnostics grundades för över 30 år sedan som en del av den ursprungliga verksamheten inom Pharmacia. Pharmacia Diagnostics blev en del av Pfizer i april 2003 i samband med Pfizers förvärv av Pharmacia. Hank McKinnell, ordförande och VD för Pfizer säger: "Pharmacia Diagnostics är en framgångsrik och växande verksamhet, med mycket gott renommé och en stark ställning inom sitt område. Verksamheten överensstämmer dock inte med Pfizers strategiska inriktning mot läkemedel och egenvård." "När vi nu prövar strategiska möjligheter är målet att hitta rätt väg för den här verksamheten, så att den kan fortsätta att växa. Vi kommer att göra vårt yttersta för att ta vara på intressena hos de personer som arbetar inom Diagnostics när vi går vidare med den här processen", fortsätter McKinnell. Pharmacia Diagnostics har sitt huvudkontor i Uppsala, Sverige och uppnådde under 2002 en försäljning på omkring 220 miljoner dollar. Pharmacia Diagnostics bedriver verksamhet i omkring 60 länder och har närmare 1100 anställda runt om i världen. Pfizer har givit i uppdrag åt Lazard att vara investeringsrådgivare och att hjälpa till vid analysen av olika strategiska möjligheter. Kontaktpersoner: Rolf Gulliksen Tf Informationsdirektör Pfizer AB Tel: 08 519 063 37 Mobil: 070 262 96 28 Magnus Lundberg VD Pharmacia Diagnostics AB Tel: 018 16 35 42 Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00510/wkr0002.pdf

Om oss

Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag. Tillsammans med hälso- och sjukvården arbetar vi för att erbjuda patienterna bästa möjliga behandling.Målet är ett längre och friskare liv. Pfizers omfattande forskning leder fram till effektiva läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemet, smärta, urologi, infektion, onkologi, endokrinologi, oftalmologi, rökavvänjning och respiration. I Sverige bedriver Pfizer forskning, produktion, marknadsföring och försäljning. För ytterligare information, se www.pfizer.se och www.pfizer.com.

Dokument & länkar