Allergier kan testas under pågående pollensäsong

Allergier kan testas under pågående pollensäsong De höga pollennivåerna leder till att allt fler människor drabbas av allergiska symtom. Många blir oroliga och vill få reda på vad som orsakar allergin. Ofta möts dessa människor av beskedet att allergitest inte kan genomföras under pågående allergisäsong. Detta är fel! Allergier kan diagnosticeras på ett enkelt och säkert sätt genom ett vanligt blodprov. När detta sker har ingen betydelse för tillförlitligheten. Pharmacias blodprovstest, Phadiatop, är oberoende av faktorer som pågående behandling och exponeringsgrad av pollen. Om det visar sig att symtomen beror på allergi, bör man med hjälp av s k specifikt IgE också ta reda på vad patienten är allergisk mot. "Det är anmärkningsvärt att inte fler känner till denna möjlighet. Att ställa rätt diagnos är en förutsättning för att förebygga symtom, undvika att allergin förvärras och ge adekvat behandling", säger Lars Larsson, Medicinsk Chef på Pharmacia & Upjohn Diagnostics. För ytterligare information: Lars Larsson Medicinsk Chef Pharmacia & Upjohn Diagnostics Tel. 070 553 60 04 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/19/20000519BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar