Analys bekräftar kardiovaskulär säkerhetsprofil hos Celebra

Analys bekräftar kardiovaskulär säkerhetsprofil hos Celebra Celebra ökar inte risken för kardiovaskulära biverkningar jämfört med NSAID-preparaten ibuprofen, diklofenak och naproxen. Det visar en analys av säkerhetsdata för över 13.000 patienter i registreringsstudierna och cirka 8.000 patienter i CLASS-studien (Celecoxib Long-term Arthritis Safety Study). Resultaten redovisas denna vecka på den vetenskapliga kongressen American College of Rheumatology, i USA. Data analyserades för att fastställa förekomsten av allvarliga hjärt- kärlbiverkningar hos patienter som behandlats med Celebra respektive NSAID-preparat som användes i studierna (ibuprofen, diklofenak och naproxen). Eftersom deltagarna i studierna tilläts använda aspirin(<325 mg/dygn) för förebyggande av hjärt- kärlbesvär, gjordes analysen dels av samtliga patienter dels av dem som inte använde aspirin. Analysen omfattade hjärinfarkter, slaganfall och kärlkomplikationer. För patienterna i CLASS-studien var förekomsten av hjärt- kärlbesvär densamma hos grupperna som fick Celebra respektive NSAID-preparat (ibuprofen och diklofenak) både för hela patientgruppen (1,3% resp 1,2%) och för den undergrupp av patienter som inte använde aspirin (0,8% resp 0,7%). Förekomsten av hjärt- kärlbesvär i registreringsprövningarna var också densamma mellan Celebra och NSAID-preparaten (diklofenak, naproxen och ibuprofen), både för gruppen av alla patienter (0,3% resp 0,4%) och för de patienter som inte använde aspirin (0,2% resp 0,3%). "Analyserna har genomgående visat att det inte föreligger någon förhöjd risk för hjärt- kärlbesvär vid behandling med celecoxib jämfört med de traditionella NSAID-preparat som använts i studierna", säger William B. White, läkare och professor i medicin, chef för avdelningen för hypertoni och klinisk farmakologi vid University of Connecticut School of Medicine i Farmington. Celebra, som marknadsförs av Pharmacia och Pfizer gemensamt, är den enda cox-2-hämmaren som har godkänts för behandling av både artros och reumatism. Kontaktperson media: Mary-Fran Faraji, Pharmacia Corporation, tel: +1 908 901 13 49 Kontaktperson analytiker: Craig Tooman,Pharmacia Corporation, tel: +1 908 901 88 53 Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. Pfizer Inc Pfizer Inc utvecklar, tillverkar och marknadsför ledande receptförskrivna läkemedel för människor och djur, däribland flera av världens mest kända konsumentprodukter. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00700/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00700/bit0001.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar