Celebra säkrare än traditionella NSAID visar största artrosstudien

Celebra säkrare än traditionella NSAID visar största artrosstudien Resultat från den största globala artrosstudien hittills, den s.k. SUCCESS I (The Successive Celecoxib Efficacy and Safety Study), visar att Celebra är lika effektivt som de traditionella NSAID-preparaten Voltaren (diklofenak) och Naprosyn (naproxen) för att lindra symtomen på artros, men med signifikant lägre risk för allvarliga komplikationer från mage/tarm 1) . Celebra är dessutom förknippat med en lägre grad av utnyttjande av sjukvårdsresurser, inklusive sjukhusinläggningar och besök hos läkare eller specialist på grund av besvär från mage/tarm, enligt denna globala studie 2) . Antalet inläggningar på sjukhus på grund av besvär från mage/tarm låg 50 procent lägre 3) , och besöken hos läkare var i genomsnitt 40 procent färre 4) bland de patienter som behandlats med Celebra jämfört med de som behandlats med NSAID. Resultaten presenteras denna vecka på den vetenskapliga konferensen American College of Rheumatology, ACR, i USA. "Dessa nya data, som är globalt giltiga, bekräftar effekten hos Celebra och den låga risken för mag- tarmbiverkningar jämfört med traditionella NSAID-preparat", säger Gurkipal Singh, läkare och biträdande professor i immunologi och reumatologi samt biträdande forskningsledare vid Stanford University School of Medicine. "Detta ger Celebra en klar behandlingsfördel gentemot NSAID: patienterna får lindring av sina artrosbesvär samtidigt som de löper mindre risk att få komplikationer i mage/tarm", säger Singh. Bakgrund om studien SUCCESS-I är en dubbelblind randomiserad studie vid olika kliniker i flera länder, som omfattat 13.274 patienter med artros i höfter, knän eller händer. Studien utformades för att avspegla traditionell behandling i sex världsdelar. Vid studien jämfördes två doseringar av Celebra med konventionella doseringar av naproxen och diklofenak, två traditionella icke-steroidbaserade inflammationshämmare (NSAID- preparat). Patienterna fick Celebra (200 mg dagligen (n=4421) eller 400 mg dagligen (n=4429)) eller traditionella NSAID-preparat (naproxen 1000 mg dagligen (n=914) eller diklofenak 100 mg (n=3510)). En oberoende kommitté klassificerade de olika typer av potentiellt viktiga biverkningar i mage-tarm som uppträdde, utan kännedom om behandlingsgrupp. Kontaktpersoner media: Mary-Frances Faraji, Pharmacia Corporation, tel: +1 908 901 1349 Stephanie Fagan, Pharmacia Corporation, tel: +1 908 901 8897 Kontaktperson analytiker: Craig Tooman, Pharmacia Corporation, tel: +1 908 901 8853 Pharmacia är ett av världens tio största läkemedelsföretag, med ett dotterbolag som är ett av världens främsta lantbruksföretag. Pharmacias innovativa läkemedel och andra produkter räddar liv och förbättrar människors hälsa och välbefinnande. De 59.000 anställda i Pharmacia arbetar tillsammans med många andra intressenter för att öka livskvaliteten för människor runt om i världen och för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. En av Pharmacias många viktiga innovationer är Celebra, som är världens mest förskrivna läkemedel mot smärta i förslitna leder och ledgångsreumatism. Företaget är noterat på New York Stock Exchange och OM Stockholmsbörsen under kortnamnet PHA. Pfizer Inc Pfizer Inc utvecklar, tillverkar och marknadsför ledande receptförskrivna läkemedel för människor och djur, däribland flera av världens mest kända konsumentprodukter. 1.Singh G, Fort JG, Triadafilotoulos and Bello A. Success-1: A Global Osteoarthritis (OA) Trial in 13,274 Randomized Patients. Celecoxib Provides Similar Efficacy to Diclofenac and Naproxen While Providing Significantly Improved UGI Safety. Sammandrag presenterat vid ACR, november 2001, San Francisco, Kalifornien. 2.Goldstein J, Eisen G et al. Celecoxib Significantly reduces Gastrointestinal-Related Healthcare Resource Utilization Compared to NSAID: SUCCESS-1 in Osteoarthritix (OA) Trial. Sammandrag presenterat vid ACR, november, 2001, San Francisco, Kalifornien, USA. 3.Ibid. 4.Ibid. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00790/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/13/20011113BIT00790/bit0001.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar