Nya bolagschefer inom Pharmacia Corporation

Nya bolagschefer inom Pharmacia Corporation Hans Wahlén får fortsatt förtroende som VD för Pharmacia Sverige, Pharmacia Corporations svenska marknadbolag. Joakim Jehlbo, fd VD för Searle Scandinavia kommer ocskå att finnas kvar inom koncernen som Regiondirektör för Pharmacia Corporation Middle East. Fusionsarbetet inom det nya Pharmacia Corporation går vidare efter sammanslagningen mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto med läkemedelsdivisionen Searle. Marknadsbolagsschefer är nu utsedda för samtliga marknadsbolag. Hans Wahlén kom till företaget 1991 med uppgift att bygga upp det svenska marknadsbolaget efter sammanslagningen mellan Kabi och Pharmacia. Han har sedan lett sammanslagningarna inom det svenska marknadsbolaget med såväl Farmitalia Carlo Erba 1993 som med Upjohn 1995. Pharmacias svenska marknadsbolag marknadsför och säljer läkemedel samt driver kliniska prövningar i Sverige. Företaget kommer efter sammanslagningen ha över 200 anställda. Något formellt beslut om var marknadsbolaget kommer att vara placerat efter sammanslagningen har ännu inte fattats. Pharmacia Corporation är resultatet av en sammanslagning mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto med läkemedelsdivisionen Searle. Företaget är världens tionde största läkemedelsbolag och finns i 60 ländere. Pharmacia Corp. har ca 5 000 anställda i Sverige och ca 61 000 anställda i världen. Huvudkontoret ligger i Peapack, New Jersey, (läkemedel) och i St Louis. Missouri (jordbruksprodukter). För ytterligare information kontakta Petra Eurenius, informationschef, Pharmacia Sverige tel. 08 695 45 97 mobil. 070-26 81392 www.pharmacia.se www.pharmacia.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/16/20000516BIT00010/bit0002.pdf

Om oss

Pharmacia Corporation bildades genom ett samgående mellan Pharmacia & Upjohn och Monsanto och dess läkemedelsdivision G.D. Searle. Företaget är ett av världens snabbast växande läkemedelsföretag. Aktien är noterad på New York-börsen och Stockholmsbörsen.

Dokument & länkar